Innhold som omhandler emnet «Klimaforhandlinger»

Veien videre fra Paris

Det er tre år siden Paris-avtalen ble fremforhandlet i en stemning av eufori. Denne uken åpnet det polske presidentskapet klimatoppmøtet i Katowice (COP24) med et mer nedtonet budskap. Men det er nå Paris-avtalen skal realiseres og vi har ingen tid å miste, skriver Aron Halfen som representerer Forum for utvikling og miljø i Polen.

Ber Norge kutte utslipp

Om to uker begynner FNs klimatoppmøte i Polen. Forum for utvikling og miljø ba i dag klima- og miljøminister Ola Elvestuen være en internasjonal forkjemper i forhandlingene, og at Norge tar de nødvendige utslippskuttene på hjemmebane.

#Minklimahistorie

Hva er din klimahistorie? Med kampanjen #Minklimahistorie ønsker Forum for utvikling og miljø å invitere deg med i dialogen for høyere klimambisjoner gjennom å dele din klimahistorie på sosiale medier.

Haster med klimaregler

Forhandlingene om regelverket for Parisavtalen har stagnert. Neste uke holdes derfor et ekstra klimaforhandlingsmøte i Bangkok. Forum for utvikling og miljø deltar, og møtte regjeringen i dag.

Superklimaåret 2018 - å vinne eller forsvinne

To ting står på spill i superklimaåret 2018: å få en regelbok på plass for Parisavtalen og å øke lands nasjonale ambisjoner. Men forhandlingene i Bonn i mai gikk treigt. Derfor vil ekstra forhandlinger holdes i Bangkok i september. Der har Norge store muligheter til å spille en avgjørende rolle - hvis den norske regjeringen ønsker det. ForUM tipser om hvordan.

Oppsummering: COP23 - To skritt frem og ett tilbake

FNs klimatoppmøte COP23 i Bonn ble lørdag morgen avsluttet på overtid. I de to uker lange forhandlingene var det ikke Trump og USAs rolle som ble den store utfordringen, men mistillit mellom rike land og utviklingsland. Skal vi nå Parisavtalens mål må dette snus til neste klimatoppmøte i Polen 2018.

Dypdykk: COP23 - ambisjonskampen som ble omkamp

FNs klimatoppmøte COP23 i Bonn ble lørdag morgen avsluttet på overtid. I de to uker lange forhandlingene var det ikke Trump og USAs rolle som ble den store utfordringen, men mistillit mellom rike land og utviklingsland. Skal vi nå Parisavtalens mål må dette snus til neste klimatoppmøte i Polen 2018. 

Norge skulker klimadugnad

Stikk i strid med målene i Parisavtalen viser en ny rapport at Norges klimabistand til utviklingsland de siste årene gått ned med en tredjedel. Dette er både overraskende og skuffende, og om regjeringen tar klimaendringer på alvor, må dette ryddes opp i. 

Post Paris: Hva må den nye klimaavtalen fra Paris bety for norsk klimapolitikk og arbeidsliv?

Vi inviterer til et åpent debattmøte for å gi deg en bedre forståelse av hva denne historiske avtalen faktisk vil få å si her i landet og for internasjonal klimapolitikk, og ikke minst for de reelle, effektive tiltakene på bakken i Norge.
Her får du presentert synene til forskjellige leire i klimabevegelsen og fra fagbevegelsen, om hva avtalen må bety for norsk klimapolitikk og norsk arbeidsliv.

Halvgått løp, alt er enda mulig.

Lørdag formiddag ble ADP, den seksjonen av Klimakonvensjonen som har forhandlet om det som skal bli Parisavtalen, enige om en ny forhandlingstekst. Med det avsluttes arbeidet i ADP, som har holdt på siden konferansen i Durban for fire år siden.

Regjeringen utsetter det grønne skiftet

- Meldingen som kom i dag åpner for mer kvotehandel. Konsekvensen kan bli en utsettelse av det nødvendige grønne skiftet som uansett må komme, sier leder i Forum for utvikling og miljø, Andrew Preston.

​Tjener på ambisiøse klimamål

Norge har en tverrpolitisk enighet om at Norge skal ligge i tet internasjonalt når det gjelder ambisjoner, så vel som å være en pådriver i klimaforhandlingene. Da nytter det ikke å gjemme seg bak sinkeland, skriver ForUMs klimarådgiver Arvid Solheim.

Klimasukk fra Lima

ForUMs klimarådgivers inntrykk fra de første dagene i Lima: Gjentar tidligere posisjoner, gjør meningsforskjellene så store som mulig, og viser liten vilje til fleksibilitiet. Men på den lyse siden har de lært å sette grensen for lange innspill.

Mye står på spill i Lima

- I Lima rammene for Paris-avtalen komme på plass, sier ForUMs klimarådgiver, Arvid Solheim. Han følger hele COP20-møtet som går av stabelen i Lima til uka og er spent på om brikkene faller på rette plass.

Noen glimt av håp i New York

Utfallet av klimatoppmøtet ble ikke like ambisiøst som mobiliseringen til klimamarsj over hele verden, selv om noen land kom med høyere lovnader enn antatt.

Ber Norge vise handling

– Både hva Norge gjør hjemme og sier i New York blir svært viktig i den store sammenhengen, sier Andrew Preston i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Klima og utvikling på agendaen

Under FNs høynivåuke 22-26. september i New York starter neste skritt for FNs nye utviklingsmål. Det er også klart for verdens største klimamarsj og klimatoppmøte med statsledere fra mer enn 120 land.

Rettferdighetsprinsippet ikke nevnt

- Mye bra kom ut av FNs høynivåmøte for miljøspørsmål i forrige uke, men de store landene dominerte som vanlig, og rettferdig fordeling ble ikke nevnt, rapporterer Arvid Solheim fra Nairobi.

Gammel uenighet stadig i veien for framgang

Den gode stemningen på klimaforhandlingene i Bonn svant hen i torsdag, etter at det ble klart at det trolig ikke blir enighet om hvilken tekst som skal brukes som grunnlag for videre forhandlinger.

Klimaavtale: 500 dager igjen, det haster!

Denne uka møtes verdens land i Bonn for å forhandle om teksten for en ny klimaavtale, som skal vedtas i Paris om drøyt 500 dager. Norge må ta ledelsen i å framforhandle en solid avtale og gå foran som et godt klimaeksempel.

- Det er tid for handling

Rapporten som FNs klimapanel la fram mandag viser at konsekvensene av klimaendringene er i ferd med å bli enorme. - Nå må norske myndigheter la handling følge ord, og våge å ta de tøffe, men nødvendige beslutningene, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Liten fleksibilitet og forhandlingsvilje i Bonn

Det er dårlig stemning på klimaforhandlingene i Bonn denne uka. Durbanplattformens første ukelange møte er over halvveis, og det er liten framgang i retning av konkrete resultater, og stemningen er i ferd med å forsures, melder ForUMs utsendte Arvid Solheim fra Bonn.

Klimatoppmøtet snart ferdig for denne gang

COP19 er i ferd med å avsluttes i Warszawa, og det er trolig at det vil bli beslutninger på alle viktige punkter. Resultatene vil imidlertid bli svake og ufullstendige, og ikke være tilstrekkelig til å redusere klimagassutslippene fort nok til å unngå omfattende skader.

Antiklimaks i Bonn

I stedet for frustrasjon over at mye forhandlingstid hadde gått tapt, avsluttet klimakonferansen i Bonn med et framoverskuende møte som reflekterte over utfordringene toppmøtet i Warszawa står overfor.

Russland blokkerer klimaforhandlingene

- Dette er et stort og alvorlig tilbakeslag. Nå går vi mot klimatoppmøtet i Warszawa i november uten å fått fullført forhandlinger på vanskelige temaer, sier ForUMs fagrådgiver Arvid Solheim.

Lite konkret i klimaforhandlingene

\"Talk must stop, negotiations must start!\", utbrøt en frustrert observatør på årets første klimamøte i Bonn forrige uke. ForUMs Arvid Solheim gir oss siste oppdateringer i klimaforhandlingene.

Hva blir kvoteprisens framtid?

21. mars inviterte ForUMs klimagruppe til seminar om kvotehandel og andre markedsmekanismer som brukes for å redusere utslipp av klimagasser. Et solid panel av innledere bidro med sin kunnskap om kvoter, klima og marked.

Seminar om handel med utslippskvoter

21. mars hadde ForUMs Klimagruppe seminar om kvotehandel og andre markedsmekanismer for å redusere klimautslipp. Et solid panel av innledere bidro med faglig tunge innledninger: Steffen Kallbekken fra Cicero, Sveinung Kvalø fra MD, Stig Schjølset fra Point Carbon, Bård Lahn NUPI og Mads Lie fra WWF. Innleggene ble fulgt av en ivrig debatt.

Klimaforhandlingene er tilbake på sporet

- Kort oppsummert var klimatoppmøtet i Doha et brukbart skritt mot en ny klimaavtale, samtidig som det er en alt for liten interesse i verden for å gjøre det som faktisk trengs for å hindre klimaendringene og snu utviklingen mot et bærekraftig samfunn, sier Arvid Solheim i ForUM.

Nå begynner det å haste

- Klimaforhandlingene i Doha er nå halvveis, og snart ankommer et stort antall ministre hit for å ta de vanskeligste forhandlingene. Og det trengs virkelig noen som kan skjære igjennom, for her har det blitt vanskeligere en forventet, rapporterer ForUMs klimarådgiver Arvid Solheim fra Doha.

Klimaforhandlingene i Doha er godt i gang

Etter tre forhandlingsdager har alle de syv forhandlingssporene startet. - Møtet er preget av en oppriktig vilje til å komme videre i forhandlingene fram mot en ny avtale som skal erstatte Kyotoprotokollen. Samtidig har ikke de tydelige interessekonfliktene og den store mangelen på tillitt mellom land og blokker av land, som har preget UNFCCC-forhandlingene de siste årene, blitt noe mindre, sier ForuMs klimarådgiver Arvid Solheim.

Norge må være pådriver i klimaforhandingene i Doha

- Norge må gå aktivt inn i forhandlingene for at klimatoppmøtet i Doha i desember føre til gode framskritt i de kompliserte forhandlingene, sier ForUMs seniorrådgiver Arvid Solheim. ForUM har nå sendt krav til forhandlingene til norske myndigheter.