Innhold som omhandler emnet «SDG 15»

Ønsker samstemt politikk for naturmangfold

En mer samstemt politikk trengs for å bevare det biologisk mangfoldet og regnskogene, sa Forum for utvikling og miljø som overrakte anbefalinger til klima- og miljøminister Ola Elvestuen på verdens naturmangfoldsdag 22.mai.