Innhold som omhandler emnet «SDG 15»

Indonesia skal redde torvmyra

Etter voldsomme skogbranner forbød Indonesia å ødelegge den karbonrike torvmyra, og fikk hjelp av Norge. -Viktig for klima og bærekraftsmålene, sier Forum for utvikling og miljø, som inviterer til seminar om dette 28. juni i forbindelse med Oslo Tropical Forest Forum.