Innhold som omhandler emnet «SDG11»

Rådmann Ole Petter Finess: - Vi bruker bærekraftmålene i vårt arbeid

Fredrikstad Blad, 09.07.2018

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette å øke. Byene fungerer som en smeltedigel fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

- FNs bærekraftsmål er viktige instrumenter for å utvikle Fredrikstad, sier rådmann Ole Petter Finess.

- Kommunenes arbeid er svært viktig. Deres bidrag til bærekraft er helt nødvendig, sier hun til Fredrikstad Blad.

Les saken her.

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.

Innspill 2/6: Bærekraften begynner i byene

I 2030 vil 60% av verdens befolkning bo i byer og urbane bosettinger. Byene er også hjem for et rikt biomangfold. Bærekraftsmål 11 slår fast at byer innen 2030 skal være inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. I dette politikknotatet gir Spire, LHL Internasjonal, Sabima, Atlas-alliansen, WWF Verdens naturfond og Forum for utvikling og miljø innspill til hva Norge kan gjøre for at byer i Norge og i Sør skal være tilgjengelige og bidra til klimakutt og økt bimangfold.