Innhold som omhandler emnet «SDG11»

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.

Innspill 2/6: Bærekraften begynner i byene

I 2030 vil 60% av verdens befolkning bo i byer og urbane bosettinger. Byene er også hjem for et rikt biomangfold. Bærekraftsmål 11 slår fast at byer innen 2030 skal være inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. I dette politikknotatet gir Spire, LHL Internasjonal, Sabima, Atlas-alliansen, WWF Verdens naturfond og Forum for utvikling og miljø innspill til hva Norge kan gjøre for at byer i Norge og i Sør skal være tilgjengelige og bidra til klimakutt og økt bimangfold.