Innhold som omhandler emnet «SDG15»

På tide med en samstemt skogpolitikk

Bistandsaktuelt, 27.06.18

MENINGER: I dag samles over 500 aktivister, politikere, forskere og næringslivsaktører til verdens største regnskogkonferanse - Oslo Tropical Forest Forum. Norges regnskogsatsing er et svært viktig bidrag for å bevare tropisk skog, men skogene ødelegges raskere enn de bevares. Norge bør nå gå i front for en samstemt politikk for skogbevaring.

Av Øyvind Eggen, Silje Ask Lundeberg, Christian Steel og Borghild Tønnessen-Krokan. 

Les hele kronikken her.

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.

Innspill 4/6: Vi må redde økosystemene for å redde oss selv

Med bærekraftsmål 15 har landene blitt enige om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå målet må Norge føre en samstemt politikk for skogbevaring, og øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer. Det skriver Sabima, Regnskogfondet, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø i politikknotat om hva Norge bør gjøre i 2018 for å nå bærekraftsmål 15.