Innhold som omhandler emnet «SDG15»

Våre innspill til bærekraftsmålene, 2018

I år skal verdens land samles ved FNs hovedkvarter i New York for å diskutere innsatsen for å nå seks av de 17 bærekraftsmålene. Sammen med våre medlemsorganisasjoner har vi i vår gitt innspill til Norges arbeid med disse målene. Her kan du lese alle innspillene.

Innspill 4/6: Vi må redde økosystemene for å redde oss selv

Med bærekraftsmål 15 har landene blitt enige om å beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, og å sikre artsmangfoldet. For å nå målet må Norge føre en samstemt politikk for skogbevaring, og øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer. Det skriver Sabima, Regnskogfondet, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø i politikknotat om hva Norge bør gjøre i 2018 for å nå bærekraftsmål 15.