Innhold som omhandler emnet «Samstemthetsreform»

Samstemthetsbriefene 02: Samstemthet i de nordiske landene

SAMSTEMTHET I DE NORDISKE LANDENE: Hva kan Norge lære av sine naboer? Samstemt politikk for utvikling er viktig for å sørge for at et lands nasjonale og internasjonale politikk leder mot samme overordnede mål, som er en bærekraftig utvikling. Siden 2003 har alle land i OECDs utviklingskomite (DAC) forpliktet seg til å følge opp og styrke sitt samstemthetsarbeid, men innsatsen varierer fra land til land.

Les innspillet fra Forum for utvikling og miljø, Spire, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna her.

Samstemthetsbriefene 01: Hva er samstemthet i de nordiske landene?

HVA ER SAMSTEMT POLITIKK FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING? Innspill til hvordan Norge kan føre en samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. En forutsetning for at verdenssamfunnet skal lykkes, er at det føres en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Hva innebærer det? Som idé og ambisjon innebærer en samstemt politikk i prinsippet at all politikk – på tvers av politikkområder og fagdepartementer – skal bidra til bærekraftig utvikling. Samstemthet betyr i bunn og grunn å unngå å gi med den ene hånden og ta med den andre, og å sørge for at ulike politikkområder og tiltak drar i samme retning.

Les innspill fra Forum for utvikling og miljø, Amnesty International Norge, Kirkens Nødhjelp, Spire, Redd Barna og RORG-samarbeidet her.

Briefen tar for seg hva samstemthet er, hvordan konseptet har utviklet seg, og hvilke strukturer og prosesser som må på plass i Norge for å styrke arbeidet med samstemthet. Briefen er den første i en serie.