Innhold som omhandler emnet «Utviklingsminister»

Ønskes varmt velkommen

Vårt Land, 18.1.2018.

Et samstemt bistandsmiljø ønsker Nikolai Astrup velkommen som utviklingsminister.

- Vi gleder oss til å samarbeide med ham. Både for å bekjempe fattigdom, fremme menneskerettigheter og bidra til at vi skal nå FNs bærekraftsmål for 2030, sier daglig leder Borhild Tønnessen-Krokan i Forum for utviklinig og miljø, som representerer rundt 50 norske organisasjoner.

En regjering for bærekraftig utvikling?

Det er positivt at den nye regjeringen legger stor vekt på bærekraft, men ikke like klart hvordan regjeringen konkret vil legge opp arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål, mener Forum for utvikling og miljø.

Full mobilisering for ny utviklingsminister

Over 50 organisasjoner trosset Oslo-kulda for å gi Venstre-leder klar beskjed på vei til videre regjeringsforhandlinger på Jeløya: En ny regjering må ha en egen utviklingsminister. Trine Skei Grande er enig.