Innhold som omhandler emnet «Våpenhandel»

Barn er ikke militærmål

I dag startet det årlige FN-møtet om implementeringen av Arms Trade Treaty (ATT). Vi må ikke glemme at Arms Trade Treaty ble til for å redde liv og redusere lidelser, sier Control Arms-koalisjonen, som krever stans i våpeneksport til land som kriger i Jemen.

ForUM-støtte til våpenkontroll

Bedre kontroll med våpenhandelen er nødvendig for å redusere lidelser og fattigdom. I flere år har ForUM både som styremedlem og økonomisk støttet den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms' arbeid for dette. Her kan du se hva pengene gikk til. 

Stans den uansvarlige våpeneksporten!

Gjennom å eksportere ammunisjon og militært materiell til land som kriger i Jemen risikerer Norge å medvirke til lidelsene, sier Forum for utvikling og miljø som i dag deltar på høring på Stortinget om norsk eksport av forsvarsmateriell. 

Fredeligere nytt år

2016 var preget av krig, terror og uansvarlig våpenhandel, men også lysglimt. Se hva ForUM fikk til i 2016, og hvordan vi i 2017 vil bidra til å styrke kontrollen med - og åpenheten om - våpenhandelen.

Ungdomspolitikerne møtte statssekretæren til debatt

Hvordan kan næringslivet best bidra til bærekraftig utvikling de neste 15 årene? Årsmøtedebatten ForUM arrangerte gikk rett på sak. I panelet gikk statssekretær Morten Høglund (FrP) i debatt med ungdomspolitikere fra KrfU, Unge Venstre, SU og Heidi Finskas fra KLP Kapitalforvaltning.