Innhold som omhandler emnet «Verdensbanken»


Privat finansiering først - hva vet vi egentlig?
Rapportlansering:

Privat finansiering først - hva vet vi egentlig?

"Private finance first" er blitt en av Verdensbankens viktigste strategier for å finansiere bærekraftsmålene. Men hva vet vi egentlig om utviklingseffekten av denne strategien? Forum for utvikling og miljø inviterer til aktuell rapportlansering!

ForUM vurderer \"Doing Business\"

ForUM vurderer \"Doing Business\"

Verdensbankens \"Doing Business\"-rammeverk er under vurdering av et uavhengig panel. ForUM sendte sammen med flere andre organisasjoner sine kritiske merknader til hvordan disse vurderingene gjøres.

IMF må gi mer informasjon

IMF må gi mer informasjon

Det internasjonale pengefondet (IMF) reviderer sin politikk for innsyn og åpenhet. ForUM har spilt inn at særlig åpenhet rundt styremøtene må bli bedre.

Verdensbankens finansinvesteringer kan skade

Verdensbankens finansinvesteringer kan skade

Verdensbankens investeringer i finanssektoren løper svært høy risiko for å bryte bankens egne regler som skal sikre sosial og miljømessig bærekraft. Dette viser undersøkelser som et av Verdensbankens kontrollorganer har gjort.

Verdensbankens nye forsiktighetsregler må gjelde alle utlån

Verdensbankens nye forsiktighetsregler må gjelde alle utlån

- Det blir for snevert at de nye forsiktighetsreglene til verdensbanken bare skal gjelde én enkelt utlånsordning, investment lending, slik banken foreslår. Denne typen utlån utgjør en stadig mindre del av bankens totale virksomhet, sier seniorrådgiver i ForUM, Ane Schjolden.

Verdensbanken og IMFs årsmøter

Verdensbanken og IMFs årsmøter

Verdensbanken og Pengefondet (IMF) avholder sine årsmøter denne uken. ForUM er representert sammen med Redd Barna, SLUG, Kirkens Nødhjelp og Changemaker. Temaer som skal diskuteres er blant annet «modernisering» av Verdensbanken, IMFs låneordninger for fattige land og kondisjonalitet i IMFs låneprogrammer.

ForUM ber Verdensbanken forbedre sine forsiktighetsregler

ForUM ber Verdensbanken forbedre sine forsiktighetsregler

Verdensbankens styre skal snart vedta hvordan den planlagte revisjonen og oppdateringen av bankens forsiktighetsregler (safeguard policies) skal skje. I den forbindelse sendte ForUM brev til vårt styremedlem i Verdensbanken, sammen med Slett u-landsgjelda, Regnskogfondet og andre Nordiske NGO-er.

De regionale utviklingsbankene
Publikasjon:

De regionale utviklingsbankene

Norge gir årlig flere hundre millioner kroner til regionalbankene i Afrika, Asia og Latin-Amerika, som i økende grad støtter store infrastrukturprosjekter, kraftverk og lignende. Ny rapport beskriver virksomheten.