Arendalsuka: Hvorfor selger Norge militært materiell til autoritære regimer?

13.08.18 19:00 - 19:45
Changemaker og Kirkens Nødhjelp
Kirkeskipet, Arendalsuka
Arendal

Hvorfor selger Norge militært materiell til autoritære regimer? Mandag 13. august vil Borghild Tønnessen-Krokan delta i en høyaktuell panelsamtale på Arendalsuka. 

Arendalsuka: Dagens dypdykk på Kirkeskipet 13. august kl. 19:00 – 19:45

Norge produserer og selger store mengder våpen, ammunisjon og andre militære varer. På den ene siden blir det sagt at regjeringen er villig til å ta stor risiko. Er det ikke en fare for at norske varer havner i Jemen når vi eksporterer til landene som kriger der? Eller at varene bidrar til menneskerettighetsbrudd når vi eksporterer til autoritære regimer? På den andre siden argumenteres det med at Norge har et av verdens strengeste regelverk for eksport av militært utstyr.

Hvilke verdier ligger til grunn for Norges politikk på dette feltet? Hvilke interesser og makthavere har innflytelse når beslutninger tas? Hva kan sivilsamfunnsorganisasjoner som ønsker å endre regelverket gjøre? Er det mulig å stanse salget av militært materiell til autoritære regimer, og likevel opprettholde en lønnsom industri? 

I panelet: 
Catharina Bu, Tankesmien Agenda
Mads Harlem, folkerettsjurist
Henrik Mathias Hvaal, Changemaker
Borghild Tønnesen-Krokan, ForUM for Utvikling og Miljø

Samtalen ledes av Anne Marte Skaland, Kirkens Nødhjelp.