Seminar: Norge inn i EUs klimaregime - hva nå?

Seminar: Norge inn i EUs klimaregime - hva nå?

23.02.15 13:00 - 16:00
Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø
Naturvernforbundet, Mariboes gt 8
Oslo

Regjeringen har varslet at Norge skal forhandle med EU om å bli med i dere klimaregime. Men hva betyr egentlig dette for Norges klimapolitikk?

Vi vil gå gjennom dagens klimaregler i EU og få ulike vurderinger av hva dette har å si for norsk klimapolitikk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Program

1300 EUs klimapakke og mulig norsk tilknytning.
Stig Schjølset fra Thomson Reuters Point Carbon

1345 Hva bør Norges mål i EU-boblen være?
Anne Therese Gullberg fra CICERO

1415 Hva skjer med klimapolitikken i EU?
Tomas Wyns, Institute for European Studies Brussel (via Skype)

1500 Forberedte kommentarer fra organisasjonene

1600 Slutt

For mer informasjon eller spørsmål:

Anders Haug Larsen i Naturvernforbundet: al@naturvernforbundet.no, 93 21 76 26

Se også facebook-event: https://www.facebook.com/events/283108458480214/


Relevante emner