Næringslivets Samfunnsansvar - Hvilken rolle kan og bør norske myndigheter spille?

Næringslivets Samfunnsansvar - Hvilken rolle kan og bør norske myndigheter spille?