FN-eksperter refser oljefond-investering i India

FN-eksperter refser oljefond-investering i India

Åtte uavhengige eksperter går nå ut og anbefaler umiddelbar stans i Poscos bygging av stålfabrikk i India på grunn av alvorlige menneskerettighetsbrudd, melder NRK i dag. Oljefondet er klaget inn til OECD for å ha investert i nettopp dette selskapet.

FNs uavhengige menneskerettighetseksperter kommer med denne tydelige oppfordringen fordi de er bekymret for alvorlige menneskerettighetsbrudd. De peker på at prosjektet innebærer tvangsforflytting av mer enn 22.000 mennesker fra husene sine, og ødelegge livsgrunnlaget for mange tusen flere som bor i nærområdet.

I dag meldte også NRK om at FN krever full stans i Oljefondet-prosjekt.

- Det multinasjonale stålselskapet Poscos bygging av et enormt stålverk og havn i Odisha i India må ikke fortsette som planlagt uten at man sikrer at rettighetene til mange tusen berørte blir respektert, skriver de åtte ekspertene i en pressemelding.

- Folk i berørte området skal ha blitt utsatt for vold, trakassering og trusler, samt vilkårlige arrestasjoner og falske anklager som et resultat av deres fredelige motstand, sier Maina Kiai, FNs spesialrapportør for forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, i pressemeldingen. De åtte ekspertene har spesialfelt innen bolig, retten til mat, ekstrem fattigdom og menneskerettigheter, vann og sanitær, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, demokrati og internasjonal rett og helse.

- Dette bekrefter vår klage
- FN- ekspertene bekrefter det vi har sagt lenge: megastål-prosjektet til Posco i India må stanses umiddelbart, sier ForUMs seniorrådgiver Gunhild Ørstavik.

ForUM har tidligere vært med å klage inn oljefondet til Kontaktpunktet for etiske retningslinjer. I juli ble det klart at Oljefondet vil unnslippe OECDs retningslinjer.

- Investeringen i POSCO strider mot pensjonsfondets etiske retningslinjer og mot OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap, sier Ørstavik.

Hun anbefaler nå den norske bank til å ta grep:

- Det første Norges Bank kan gjøre er å støtte forslaget om å sende en delegasjon til India som kan undersøke forholdene rundt stålverket grundig. Det forslaget kommer blant annet fra et nederlandsk pensjonsfond som også har investert i Posco, sier Ørstavik.


Relevante emner