OECDs guide til klagesaker

OECDs guide til klagesaker

OECD Watch har utarbeidet en egen guide som skal gjøre det enklere for organisasjoner, enkeltpersoner og fagforeninger å klage inn et selskap for brudd på OECDs retningslinjer.

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er utarbeidet for å hjelpe bedrifter med å bidra til bærekraftig utvikling. Retningslinjene skiller seg fra andre CSR- instrumenter ved at de inkluderer et vidt spekter av elementer som skal sikre at internasjonale selskaper oppfører seg i tråd med grunnleggende menneskerettigheter og miljøhensyn. Alle OECDs medlemsland er folkerettslig forpliktet til å opprette nasjonale kontaktpunkt, som skal behandle klagesaker ved brudd på retningslinjene og gjøre retningslinjene kjent.

Nå er en egen «Guide to the Guidelines» tilgjengelig engelsk, spansk og fransk på OECD Watch sine nettsider, som viser trinn for trinn hvordan både organisasjoner, fagforeninger og enkeltpersoner selv kan klage inn et selskap til sine nasjonale OECD-kontaktpunkt.

ForUMs nye håndbok for OECD-klagesaker er også en nyttig guide til samme formål, med eksempler på erfaringene fra klagesaken mot Cermaq.

Les også:
OECD hardt ut mot Oljefondet og Norges Bank
Slik temmer du storselskaper
OECD har skjerpet sine retningslinjer for næringslivet

Oljefond-selskap klaget inn for menneskerettighetsbrudd


Relevante emner