Bevar etikkrådet og styrk det aktive eierskapet

Bevar etikkrådet og styrk det aktive eierskapet

Bevar etikkrådet og styrk det aktive eierskapet i Oljefondet, er ForUMs hovedinnspill til Stortingets høring om ansvarlig investeringspraksis i fondet.

Fredag var det høring i Stortingets finanskomité om regjeringens forslag til den overordnede strategien for ansvarlig investeringspraksis i Oljefondet. I boksen til høyre finner du ForUMs innspill til høringen.

Styrk det aktive eierskapet
Departementets forslag om mandatet for banken gir få føringer for utøvelse av aktivt, etisk eierskap og ikke-finansielle mål. Det vises til «visse etiske standarder» uten noen nærmere konkretisering.

- Mener Stortinget at disse standardene skal baseres på etablerte normer, verdier og anerkjente universelle rettigheter, eller skal de fortløpende vurderes av den til enhver tid sittende ledelse i Norges Bank? spør Siri Luthen, seniorrådgiver i ForUM.

Stortinget må forplikte Norges Bank til å følge allerede eksisterende internasjonale rammeverk for ansvarlige investeringer, slik som FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og Global Compact. 

Se høringen i Finanskomiteen her.

Bevar etikkrådet
For ForUM er det viktig at vurderinger om uttrekk eller observasjon må ikke integreres inn i Norges Bank.

- Dette vil svekke den legitimiteten et uavhengig organ har og trekke oppmerksomheten rundt enkeltselskap ut av offentlighetens lys og undergrave den åpenhetskulturen strategirådet og departementet anbefaler for forvaltningen, sier Luthen.

Oljefondets investeringer i statsobligasjoner
På tross av at Oljefondets investeringer i statsobligasjoner står for nesten en fjerdedel av hele fondets verdi, er disse investeringene ikke underlagt fondets etiske retningslinjer.

- Vi trenger en grundig gjennomgang av muligheten for etiske retningslinjer for statsobligasjoner, hvor åpenhetskriterier hos utstederlandene ligger til grunn, sier Siri Luthen.

Les også vår høringsuttalese om Strategirådets rapport og nettsaken Oljefondets etiske rammeverk er truet