Blar opp for mødre- og barnehelse

Blar opp for mødre- og barnehelse

Den globale finansieringsfasiliteten for mødre- og barnehelse (GFF) ble lansert under FN-toppmøtet om Finansiering for utvikling (FfD) i Addis Abeba mandag. Norge bidrar med hele 3,6 milliarder kroner fram til 2020.

Global Financing Facility (GFF) ble lansert under FN-toppmøtet om Finansiering for utvikling (FfD) i Addis Abeba mandag 13. juli  med deltagelse fra bla. FNs generalsekretær, Presidenten i Verdensbanken Jim Kim, Presidentene Kenyatta fra Kenya og Sirleaf Johnson fra Liberia og visestatsministeren i Etiopia. Utenriksminister Børge Brende deltok fra Norge.

GFF ble fremhevet som en sentral ny finansieringsmekanisme for FNs generalsekretærs Every Woman Every Child-initiativ.

Forum for utvikling og miljø hilser finansieringsmekanismen velkommen.

-Det er bred enighet om at innsatsen for mødre- og barnehelse må styrkes for å nå de nye bærekraftsmålene, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan fra Forum for utvikling og miljø, som deltok på møtet i Addis Abeba som medlem av den offisielle norske delegasjonen ledet av utenriksministeren.

Viktigheten av tverrsektoriell innsats og satsing på unge jenter ble fremhevet av flere, forteller hun.

Nye forpliktelser til GFF ble annonsert av Bill og Melinda Gates Foundation, Japan, USAID og Canada på tilsammen vel $200 mill. Dette kommer i tillegg til annonseringen under UNGA i 2014 fra Norge på NOK 3.6 milliarder for 2015-2020 og Canada med $200. Flere land, blant annet Kenya, Etiopia og Tanzania har også gitt omfattende forpliktelser.

  GFF ble også fremhevet som en stifinner for finansiering av post 2015-agendaen ved at ODA blir knyttet til nasjonal finansiering og også etablerer nye mekanismer for å engasjere privat sektor og kapitalmarkedene inn i finansiering av utvikling.


Regjeringen om GFF

For regjeringen er det et mål at helsetjenester i forbindelse med fødsel skal være gratis for fattige kvinner og barn. Norge støtter derfor finansieringsmekanismer som gir økonomisk støtte til kvinner for at de skal få tilgang til de helsetjenester de trenger i forbindelse med familieplanlegging, svangerskap og fødsel.

Regjeringen har forpliktet seg til å støtte Verdensbankens Globale Finansieringsordning (GFF) med 600 millioner kroner i året for perioden 2015-20. Denne mekanismen styrker helsetilbudet til mor og barn, og støtter mødre slik at de lettest mulig kan ta tjenestene i bruk.

GFF er knyttet opp til landenes egen finansiering og bidrar til å frigjøre midler fra Verdensbankens svært gunstige låneordning «IDA». Nasjonalt økonomisk eierskap er det som skal til for å sikre den finansielle bærekraften i mødre- og barnehelsetilbudet, når giverne en gang trekker seg ut.