Brev til miljøministeren om bærekraftsmålene i Norden

Mens de nordiske landene har høy sosial og økonomisk utvikling gjenstår mye for miljømessig bærekraftig utvikling. I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft før nordisk ministermøte om miljø 28 oktober 2015 gir ForUM anbefalinger til gjennomføring av FNs nye bærekraftsmål som skal nås innen 2030.