Forhandlinger om bærekraftsmål mandag

Forhandlinger om bærekraftsmål mandag

Om 100 dager skal verdens ledere forplikte seg til en plan for å utrydde fattigdom innen 2030. Neste uke fortsetter FN-forhandlingene om disse nye bærekraftsmålene. ForUM, som er tilstede i New York, har sendt innspill til den norske delegasjonen og møtte den forrige uke. 

Hvordan skal verdens land klare å utrydde fattigdom de neste 15 årene uten å ødelegge naturen, og hvordan skal de stilles til ansvar? I FN neste uke forhandles det om et nytt tekstforslag for de 17 nye målene og 169 delmålene for bærekraftig utvikling post-2015, og hvordan disse skal implementeres og følges opp. ForUM har sendt respons til den norske delegasjonen på siste utkast til forhandlingstekst og møtte den forrige uke. Seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan deltar på FN-møtet i New York neste uke. 

-Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom. Det må vi gjøre uten å ødelegge miljøet. Om hundre dager skal verdens ledere vedta en plan for å få til dette. Den bør være ambisiøs, etterprøvbar, og verdens ledere må vise hvordan de skal nå de mest sårbare, sier Borghild Tønnessen-Krokan. 

Siden forhandlingene om de nye bærekraftsmålene startet har ForUM sammen med en rekke medlemsorganisasjoner laget tverrfaglige anbefalinger og analysert tekstforslagene som har kommet fra FN. 

Denne uken er det forhandlinger om hvordan målene skal finansieres. Norge leder disse FN-forhandlingene om finansiering for utvikling som skal resultere i en avtale i Addis Abeba i juli, der ForUM også deltar. Kirkens Nødhjelps Kjetil Abildsnes følger forhandlingene denen uka på vegne av ForUM.


Relevante emner


FNs 17 nye bærekraftsmål

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk

3. Sikre helse og sunne liv

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle

5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenter

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger

12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode produksjonssystemer

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse

14. Bevare hav og marine ressurser

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling

17. Styrke global partnerskap for bærekraftig utvikling