Ny rapport: Hvordan kan næringslivet bidra til utvikling?

Det må stilles strengere krav til næringslivet når verdens ledere i år skal bestemme hvordan finansiering for å utrydde global fattigdom og bremse klimaendringene skal foregå. En ny rapport skrevet av det nederlandske forskningssenteret SOMO på oppdrag fra ForUM foreslår hvordan dette kan gjøres. ForUM lanserte rapporten i FN i New York 10. april 2015. Den diskuteres på ForUMs årsmøte 23.april med statssekretær Morten Høglund som har mottatt rapporten.