Regjeringen kvitter seg med kritisk røst

Regjeringen kvitter seg med kritisk røst

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner er skuffet over at Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt seg for ikke å fornye professor Hans Petter Gravers mandat som leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer. 

Dette skriver daglig leder i ForUM, Andrew Preston på Nye meninger i dag.

Vi mener denne beslutningen innebærer en alvorlig svekkelse av kontaktpunktets uavhengighet og er et resultat av Gravers kritikk mot Norges Banks dårlige håndtering av menneskerettighetsbrudd i selskapene de eier.

I 2011 ble det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap omorganisert. Kontaktpunktets oppgave er blant annet å vurdere konkrete klager mot norske selskap og finansinstitusjoner for å handle i strid med de etiske retningslinjene fra OECD. Medlemmene i kontaktpunktet blir foreslått av LO, NHO og sivilsamfunnsorganisasjoner gjennom nettverket Forum for utvikling og miljø (ForUM).

I 2011 foreslo vi fra sivilsamfunnet professor Hans Petter Graver som medlem. Dette forslaget fikk solid støtte fra departementene med ansvaret for endelig oppnevning, disse ønsket ham sågar som leder. Hans Petter Graver har i den perioden han har ledet kontaktpunktet vært svært aktiv for å fremme og utvikle kontaktpunktet og retningslinjene. I tråd med sitt mandat har han opptrådt lojalt overfor retningslinjene og prinsipielt i forhold til klagemekanismen.

Seniorrådgiver i ForUM, Gunhild Ørstavik, møtte politisk ledelse i UD og Hans Petter Graver på Dagsnytt 18 20. februar: 

Se innslaget: "Mistet jobben på grunn av kritikk?"

Reaksjon på kritikk mot Oljefondet?

Kontaktpunktet har under Gravers ledelse gått klart ut mot Oljefondets manglende strategi for brudd på menneskerettigheter i selskapene de eier

Fra sivilsamfunnet har vi ikke alltid vært enig i konklusjonene fra kontaktpunktet, men vi har vært tilfreds med prosessen som har vært åpen og inkluderende. Da det norske kontaktpunktet i 2014 ble evaluert av andre lands kontaktpunkt var det basert på en grundig prosess blant alle interessenter. Resultatet av evalueringen var imponerende og det norske kontaktpunktet har i internasjonal sammenheng blitt vist til som et eksempel til etterfølgelse.

Vi stiller spørsmål om beslutningen om å kvitte seg med professor Graver er en reaksjon fra Regjeringen, fordi kontaktpunktet under hans ledelse har gått klart ut mot Oljefondets manglende strategi for å møte menneskerettighetsbrudd i de selskapene de eier. Kontaktpunktet har i sin uttalelse om forvaltningen av fondet, uttrykt de samme prinsipielle forventinger til oljefondet som til andre privateide investeringsfond.

Skremmer kompetansen?

Etter 4 år kjenner Graver godt til OECDs retningslinjer. Er det kompetansen som skremmer?

Regjeringen har på sin side forsøkt å skape unntak for Oljefondet, noe som er tydelig tilbakevist fra OECD og fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Nettopp denne saken fikk stor oppmerksomhet i internasjonale fora. Den ga Norges Bank og den norske regjeringen stygge riper i lakken. Det ligger i dag to andre klager mot Oljefondet for medvirkning til menneskerettighetsbrudd og venter på behandling i kontaktpunktet. Ved beslutningen om å kvitte seg med professor Graver kan det se ut som om Regjeringen ikke ønsker at han skal ha noe med disse å gjøre.

Kan det være kompetansen som skremmer? Etter 4 år kjenner Graver godt til OECDs retningslinjer, og som lederen av utvalget som utarbeidet de etiske retningslinjene Stortinget vedtok for forvaltningen av Oljefondet i 2004, har han også inngående kjennskap til disse. Hvis Oljefondets etikk først og fremst er pynt etter ulike regjeringers forgodtbefinnende, men ikke underlegges objektive kriterier, forstår vi at kontinuitet og kompetanse blir en trussel.

Dette er for øvrig ingen kritikk av kompetansen til det nye kontaktpunktet som er oppnevnt.

Oljefondet må også følge retningslinjer for ansvarlig næringsliv

OECD hardt ut mot Oljefondet

Mer om Oljefondets etiske unnasluntring

NRK.no: OECD kritiserer Oljefondet og UD måtte svare på kritikk

Dagsavisen: Refser Johnsen og Norges Bank
Dagbladet: Hevder Norges Bank bryter med retningslinjene
Dagens Næringsliv/NTB: Oljefondet får krass kritikk
Financial Times: Massive norway oil fund rebuked over OECD guildelines breach
Nasdaq: OECD Slams Norway Oil Fund for Guideline Breach
Reuters: OECD monitor criticises Norway wealth fund on ethical Investment policy

Les ForUM-saker om OECD og Oljefondet