Ungdomspolitikerne møtte statssekretæren til debatt

Panelet fra venstre: Heidi Finskas fra KLP Kapitalforvaltning, statssekretær Morten Høglund (FrP), Nicholas Wilkinson (SU), Maria Moe (KrfU), Tord Hustveit (Unge Venstre).

Ungdomspolitikerne møtte statssekretæren til debatt

Hvordan kan næringslivet best bidra til bærekraftig utvikling de neste 15 årene? Årsmøtedebatten ForUM arrangerte gikk rett på sak. I panelet gikk statssekretær Morten Høglund (FrP) i debatt med ungdomspolitikere fra KrfU, Unge Venstre, SU og Heidi Finskas fra KLP Kapitalforvaltning.

Næringsliv og investeringer skaper arbeidsplasser, økonomisk vekst og bringer folk ut av fattigdom. Samtidig kan det skade mennesker og miljø og undergrave bærekraftig utvikling. Hvordan kan næringslivet best stimuleres til å spille en positiv rolle, og hvilke krav bør stilles?

Dette var utfordringen fra ForUM til panelet under årsmøtet torsdag 23. april

Statssekretær Morten Høglund viste til Regjeringens arbeid med en ny nasjonal handlingsplan for å følge opp FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter, og fortalte at de i arbeidet med denne gjennomgår alle de 31 prinsippene.

- Med handlingsplanen er målet at vi skal få en enda mer samstemt politikk og forvaltning. Vi skal sikre at vi har orden i eget hus og vi skal styrke vårt partnerskap med og veiledning til næringslivet.

Vil vurdere ForUMs forslag

April-2015-Debatt-årsmøte-5-Morten-Høglund-Foto-Ida-Gilbert-ID-47705

Statssekretær Morten Høglund (Frp) understreket viktigheten av å ikke male svart/hvitt bilde av hvordan næringslivet skal gå fram, men tillate feil i en læringsfase.

I anledning debatten lanserte ForUM ny rapport som viser hvordan næringslivet kan utøves på en mer ansvarlig måte og bidra til bærekraftig utvikling.

- Forslagene fortjener å vurderes nøye. Jeg kan garantere at den vil bli lest av våre kollegaer som jobber inn mot FfD-prosessen, sa statssekretær Morten Høglund.

Han mente at de fleste ser at globale behov for bærekraftig utvikling aldri vil kunne imøtekommes gjennom bistand alene.

Les rapporten: Making financing for development more accountable

- Vil oppstå vanskelige situasjoner

Han stilte seg også bak rapportens vektlegging av gjennomsiktlighet og åpenhet i næringslivsprosesser og mente det var viktig med åpenhet rundt utfordringer – og systematisk arbeid med å identifisere og håndtere risiko.

- Vi må være åpne på at det vil oppstå vanskelige situasjoner, selskaper vil stå overfor dilemmaer. Mange selskaper er også svært proaktiv, sa han.

Han fortsatte med å understreke nødvendigheten av å prøve og feile.

- Det er viktig at vi ikke ser dette i et svart/hvitt bilde. De fleste norske næringslivsaktører ønsker å opptre ansvarlig. Samtidig er det viktig å erkjenne at selv den beste kan trå feil. Ingen systemer er bedre enn de menneskene som driver systemet eller organisasjonen. Selv fra ledende selskaper på dette området hører vi at de opplever å være i en læringsfase.

April-2015-Debatt-årsmøte-3-salen-Foto-Ida-Gilbert-ID-47703

Panelet gikk i diskusjon med representanter fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner under årsmøtedebatten. 

Blir det med talene?

Ungdomspartipolitikerne overtok ordet med klare utfordringer Høglund kunne ta med seg tilbake til Regjeringen.

- Det er mye fine taler og flotte ord, men ingen krav stilles til næringsliv av Regjeringen. Skuffende, sa Nicholas Wilkinson fra Sosialistisk Ungdom.

Han mente makten må flyttes til vanlige folk, bare slik kan næringslivet bidra til positiv utvikling.

- Forutsetningen for at utviklingen skal komme folk flest til gode er at folk flest styrer utviklingen. Norsk bistand kan sikre at næringslivet gir grønn utvikling og god fordeling om vi styrker sivilsamfunnet, styrker fagforeningene og styrker de statlige institusjonene.

April-2015-Debatt-årsmøte-4-ungdomspolitikerne-Foto-Ida-Gilbert-ID-47704

Ungdomspolitikerne Maria Moe (KrFU, Nicholas Wilkinson (SU) og Tord Hustveit (Unge Venstre) minglet i lunsjpausen.

Systemet legge tilrette

Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, talte for at vi bør kreve at norske selskaper holder samme standardene når de opererer i utviklingsland som de gjør her hjemme. Han fremhevet at systemet må rigges slik at norske selskaper har interesse av å jobbe for en bærekraftig utvikling.

- Det er samspillet mellom offentlig bistand og privat kapital som er nøkkelen til å skape utvikling. Vi bør kreve at de ikke gjør skade, og forvente at de er med på å skape en bærekraftig utvikling i alle land de opererer, sa Hustveit.

Etikk fremfor næringsinteresser

Maria Moe representerte KrfU og tok utgangspunkt i Statoils tjæresandsprosjekt som eksempel.

- På samme måte som vi ikke kan godta Statoils tjæresandprosjekt, kan vi ikke godta at Telenor via Vimpelcom er involvert i noen av de mest korrupte av de tidligere Sovjet-republikkene. At et statlig eid selskap er tungt inne i republikker med alvorlige menneskerettsproblemer, og involvert med forretningspartnerne som er tett knyttet til korrupte presidenter er ikke holdbart.

Hun fremmet viktigheten av etikk framfor nærinslivsinteresser.

- Vårt standpunkt er at dette bør ta utgangspunkt i de statlige selskapene: Vi kan ikke kreve at private aktører setter etikk i høysetet dersom vi ikke gjør det selv – derfor vi sette etikk fremfor næringsinteresser i statlige selskaper. Det gjelder miljø så vel som menneskerettigheter, sa Moe.

Fyrrig på Twitter

Debatten inntok også Twitter:

Vil understreke betydningen av åpenhet og betydningen av land for land rapportering, sier @heidifinskas fra KLP 

@KrFu, @Sosialist og @Ungevenstre er alle klokkeklare: Ingen former for våpeneksport til diktaturer er akseptable 

Mye fines taler, men skjer det noe? Spør en utålmodig @NickWilki@sosialist rettmessig. 

"Jeg vil arve en rettferdig verden, men da må vi flytte makt til vanlig folk, fagforeninger og sivilsamfunn", sier @NickWilki i Sosialistisk Ungdom 

@NorgesBank må få en eierskapsstrategi for menneskerettigheter for #Oljefondet @KrFU's @maariamoe 

Menneskerettigheter må inn i #Oljefondet sin investeringsstrategi, sier Maria Moe fra @KrFU 

Statoil må ut av tjæresand. +Mer etisk norsk næringsliv+ SPU nå, og betal skatt, ber @KrFU hos @ForumNorway med @NorwayMFA , KLP, UV & SU 

Viktig å rigge systemet/markedet slik at privat kapital brukes på en god måte, sier @TordHustveit

Les mer om SOMO-rapporten

Seniorrådgiver Kristina Fröberg i ForUM lanserte rapporten i FN under FfD-forhandlingene i New York i april

Ny rapport viser hvordan næringslivet kan bidra til bærekraftig utvikling

ForUM lanserte nylig rapporten Development Beyond Aid

Erna må gjøre utviklingspolitikken mer samstemt