Fredsnasjon eller krigsprofitør?

Laagendalsposten, 1.11.2016.

Ragnhild Håkonsen utfordrer Kongsberggruppen på deres sluttbrukererklæring i leserbrev i Laagendalsposten: Vi burde kunne kreve av KOG og av «fredsnasjonen» Norge at produksjon og eksport av krigsvåpen, omfattes av den kontroll som en grundig og detaljert sluttbrukererklæring vil innebære. Hva er en grundig og detaljert sluttbrukererklæring? Det er det som beskrives i rapporten "Norge - en krigsprofitør?", skrevet av Hilde Wallacher i PRIO på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø, Krikens nødhjelp og Changemaker.

Les hele innlegget i Laagendalsposten her.

Les rapporten "Norge - en krigspofitør?" her.


Relevante emner