Høringsinnspill til lovforslag om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen, august 2017

Høringsinnspill til lovforslag om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen, 17.10.17. 

Les innspillet her.