Den store utviklingsdebatten

Småbonden Kisilu Musya fra Kenya har følt klimaendringene på kroppen. Han innledet utviklingsdebatten på Arendal Kino 15 august.

Den store utviklingsdebatten

Tar vi tak i de største utfordringene for fattigdomsbekjempelse? Dette var temaet for en debatt under Arendalsuka arrangert av en rekke norske organisasjoner, der seks politiske partier og en klimarammet kenyansk småbonde deltok.

heading

Norge bruker over 30 milliarder årlig på bistand og utvikling, og står for over 3 prosent av den globale bistanden. I løpet av 2016 og 2017 har det vært et historisk momentum i norsk utviklingspolitikk, hvor Stortinget har enes om formål, prioriteringer og størrelsen på bistandsbudsjettet. 

Før valget ville organisasjonene som arrangerte "Den store utviklingsdebatten" på Arendal Kino 15 august vite: Er norsk utviklingspolitikk ferdigstøpt, eller er det fortsatt floker som må løses? Tar vi tak i de største utfordringene for fattigdomsbekjempelse, eller er vi på vei til å føre en politikk som gagner oss selv mer enn verden? 

Se debatten her (youtube)

"Hvordan kan jeg hjelpe familien min?"
Den kenyanske småbonden Kisilu Musya som åpnet arrangementet kom til Arendal med eksistensielle spørsmål. Han forklarte hvordan han og familien kjemper mot klimaendringene. Musuya er hovedpersonen i filmen « Thank you for the rain » som nylig har hatt premiere i Danmark, USA og Storbritannia. 

-La olja ligge! Klimaendringer fratar folk i fattige land tryggheten, sa Eivind Trædal fra Miljøpartiet de grønne.

Klimaendringer rammer de fattigste hardest. Norge og andre land har forpliktet seg i 2015 til 17 bærekraftsmål for å avskaffe ekstrem fattigdom og bekjempe klimaendringer innen 2030. Nå skal ord omsettes til handling. 

-Vi trenger en handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål, sa KrFs Hilde Frafjord Johnson, som var blant innlederne. Hun vil ha større samstemthet og langsiktighet, og mente at bærekraftsmålene måtte være førende for utviklingspolitikken.

Statssekretær Tone Skogen fra Høyre, som har programfestet en plan for bærekraftsmålene, stemte i:

-Norsk utviklingspolitikk vil ta utgangpunkt i bærekraftsmålene, sa Skogen, og nevnte sunne hav, ernæring, utdanning og helse som noen viktige satsningsområder.  

Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet trakk fram behovet for en utviklingsminister. Hun understreket at det vil kunne gi Norge økt global tilgang. 

Senterpartiets Liv Signe Navarsete på sin side påpekte i likhet med Skogen på behovet for å satse på ernæring, og på matsikkerhet og likestilling. 

SVs Snorre Valen minnet forsamlingen om behovet for en mer samstemt politikk for utvikling og likestilling:

-Vi får ikke en samstemt feministisk utenrikspolitikk når vi selger militært materiell til Saudi-Arabia, sa Valen.