Erna Solberg må vise klimalederskap i Paris

Statsminister Erna Solberg på vei inn til åpningen av det 162. storting. Foto: Morten Brakestad/Stortinget

Erna Solberg må vise klimalederskap i Paris

Norsk klimafinansiering har gått drastisk ned, viser ny rapport. Sammen med 10 andre organisasjoner ber Forum for utvikling og miljø Erna Solberg vise klimalederskap på dagens toppmøte i Paris.

Macrons klimatoppmøte
Tirsdag 12. desember inviterer Frankrikes president Emmanuel Macron verdens ledere til et klimatoppmøte i Paris “to make the planet great again”. One Planet Summit er et møte om klimafinansiering - om hvordan verden kan skaffe finansiering til utslippskutt og tilpasning til klimaendringer.

Stort behov for klimafinansiering
Utviklingsland kom til FNs klimaforhandlinger i november med et tydelig budskap: Skal verden nå 1,5 gradersmålet, må fattige land få økonomisk støtte til å kutte sine utslipp. Om utviklingsland skal takle klimaendringene som allerede rammer dem, må de også ha økonomisk støtte til klimatilpasning. Dette er Norge og andre rike land forpliktet til å bidra med i Parisavtalen.

 - Skal verden nå målet om å holde global oppvarming til under 2 grader, må Norge og andre rike land legge mer penger på bordet, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM)

Norsk klimafinansering drastisk ned under de blåblå
En ny rapport fra Kirkens Nødhjelp, WWF Verdens naturfond, Regnskogfondet og ForUM,  viser at norsk klimafinansiering gikk ned med en tredjedel mellom 2014-2016. Ifølge Parisavtalen skal rike land gi like mye støtte til utslippskutt som til tilpasning. Kun 9% av norsk klimafinansiering mellom 2011-2016 gikk til tilpasning. Klimatilpasning tiltrekker seg sjeldent privat kapital, og det ligger derfor et ekstra ansvar på rike lands myndigheter for å finansiere tilpasning.

- Som et rikt land som er storeksportør av fossile brensler, har Norge et særlig ansvar for å hjelpe andre land til å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringer. Norge må nå øke og ikke kutte i sin klimafinansiering, sier Tønnessen-Krokan.

Norge overrapporterer sin klimafinansiering
I tillegg til at norsk klimafinansiering går ned, er tallene misvisende. Hvert år overrapporterer Norge klimafinansieringen med 620 millioner norske kroner ved å telle alle klimarelevante bistandsprosjekter som 100% klimafinansiering, selv om kun en liten del av prosjektet har med klima å gjøre.  

Oljefondet ut av olje og gass og inn i fornybar energi
Norge kan spille en særlig viktig rolle ved å åpne for at oljefondet får investere i fornybar energi i unotert infrastruktur. Dette kan gi utslippskutt som tilsvarer mange ganger Norges årlige utslipp. One planet summit er i tillegg en effektiv og strategisk plattform for å annonsere at Norge vil følge Norges Banks anbefaling om å trekke oljefondets investeringer ut av olje og gass. Dette vil gi et viktig signal til andre investorer i Paris.  

Klimalederskap
FNs bærekraftsmål 13 om å stanse klimaendringene vil være et av de vanskeligste målene å nå. Som leder av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, har Erna Solberg et særlig ansvar for å gå foran og vise handlekraft. På hjemmebanen har norske utslipp økt med 3% siden 1990, samtidig som klimafinansieringen de siste tre årene har minket.

- Ved å øke norsk klimafinansering, endre praksisen med overrapportering og investere oljefondet bærekraftig, kan Solberg vise klimalederskap i Paris, avslutter Tønnessen-Krokan.


Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Hannah E. Ander 93 65 22 61 / Hannah@forumfor.no  
Daglig leder, Borghild Tønnessen-Krokan, Borghild@forumfor.no / 920 91 689


Tre krav fra norske organisasjoner:

ForUM og 10 andre organisasjoner ber Solberg gjøre tre tiltak for klimalederskap i en kronikk på NRKY Ytring:

1. Øk norsk klimafinansiering
Norsk klimafinansiering gikk ned med en tredjedel mellom 2014–2016. Norge må øke og ikke kutte i sin finansiering. Ifølge Parisavtalen skal land gi like mye støtte til utslippskutt som til tilpasning. Kun 9 prosent av norsk klimafinansiering mellom 2011–2016 gikk til tilpasning. Klimatilpasning tiltrekker seg sjeldent privat kapital. Det ligger derfor et ekstra ansvar på rike lands myndigheter for å finansiere tilpasning.

2. Tell det som teller
I tillegg til at norsk klimafinansiering går ned, er tallene misvisende. Hvert år over­rapporterer Norge klimafinansieringen med 620 millioner norske kroner ved å telle alle klimarelevante bistandsprosjekter som 100 prosent klimafinansiering, selv om kun en liten del av prosjektet har med klima å gjøre. Neste år skal reglene for hva som skal telles som klimafinansiering forhandles i FN. På Macrons møte i Paris må Norge være tydelig på at man ønsker å stramme inn rapporteringsreglene, slik at land kun får rapportere det som faktisk teller.

3. Invester oljefondet bærekraftig
Når det gjelder private klimainvesteringer, kan Norge spille en særlig viktig rolle ved å åpne for at oljefondet får investere i fornybar energi i unotert infrastruktur. Dette kan gi utslippskutt som tilsvarer mange ganger Norges årlige utslipp. One planet summit er i tillegg en effektiv og strategisk plattform for å annonsere at Norge vil følge Norges Banks anbefaling om å trekke oljefondets investeringer ut av olje og gass. Dette vil gi et viktig signal til andre investorer i Paris.