Klimaendringer rammer de fattigste hardest

Det internasjonale klimanettverket (CAN) ble grunnlagt i 1989 for å legge press på regjeringer for å begrense klimaendringer, utveksle informasjon og data, samt å øke de frivillige organisasjonenes politiske innflytelse i arbeidet for å hindre global oppvarming. Foto: Kirkens Nødhjelp

Klimaendringer rammer de fattigste hardest

- Det er svært viktig å støtte sivilsamfunn i sør slik at så mye kunnskap som mulig, når så mange som mulig, også makthavere, sier Forums klimarådgiver Kristina Fröberg organisasjonens støtte til Climate Action Network (CAN).


I 2016 forlenget ForUM sin tidligere avtale med verdens største paraplyorganisasjon for ulike organisasjoner som arbeider med klimaspørsmål, Climate Action Network (CAN). 

Medlemmer fra 120 land

Organisasjonen har 1100 medlemmer fra over 120 ulike land, og har et sekretariat på 25 personer, som sitter spredt over hele verden. I tillegg har organisasjonen 20 regionale kontorer, og ni regionale nettverk (som Sentral-Europa, Øst-Afrika, Latin-Amerika etc.), og 10 nasjonale kontorer (som Tanzania, Uganda, Kina. etc.)

ForUM støttet CANs regionale koordinatorer i Sør-Afrika og Marokko, som gjennom støtten blant annet deltok på klimatoppmøtet COP22 i Marrakech.

Bygge opp kompetanse i organisasjoner

Motivasjonen bak støtten var blant annet å styrke sivilsamfunnet i disse utviklingslandenes evne og mulighet til å arbeide mot farlige klimaendringer, gjennom å legge til rette for regionale representanters deltakelse i internasjonale politiske debatter, være med å bygge opp unge bidragsyteres kompetanse og innflytelse, styrke intern kommunikasjon og utveksling av informasjon, og styrke CANs arbeid med å drive utadrettet kommunikasjon og påvirkningsarbeid.

- CAN-prosjektet må betraktes som veldig vellykket, med en relativt liten investering. De to deltagerne som har fått direkte støtte gjennom prosjektet har lykkes i å styrke mobiliseringen og deltagelsen i klimaarbeidet i både Sør-Afrika og den arabiske verden.  De utviklet gode kontakter og hadde innflytelse inn i det politiske systemet i sine land, sier Fröberg:

- Relevant informasjon fra de som allerede er hardt rammet av klimaendringene er helt nødvendig for å finne gode løsninger, la hun til.

Spre kompetanse og informasjon

Men kunnskapsutvekslingen er nettopp det: En utveksling, og læringen går begge veier:

- Dette handler om at verdenssamfunnet skal få informasjon om hvordan klimaendringene faktisk rammer utsatte grupper og å gjøre deres stemmer hørt. Men også om at de lokale representantene på bakken skal kunne tilegne seg kunnskap fra globale nettverk og dele det lokalt og regionalt for å skape positiv endring. Det er når vi deler kunnskap og finner gode felles løsninger vi blir handlingskraftige sier hun.

 


Climate Action Network

  • Det internasjonale klimanettverket ble grunnlagt i 1989.
  • Formålet er å legge press på nasjonale regjeringer for å begrense menneskeskapte klimaendringer, utveksle informasjon og data, samt å øke de frivillige organisasjonenes politiske innflytelse i arbeidet for å hindre global oppvarming.
  • Forum støttet etableringen og opprettholdelsen av to regionale koordinatorer, plassert i Sør Afrika og Marokko.
  • CAN består av 1100 NGO-er i mer enn 120 land (2016), som samarbeider i regionale nettverksgrupper,  som for eksempel Climate Action Network Europe i vår del av verden.  
  • I 2017 er i alt åtte norske organisasjoner tilsluttet CAN, blant dem Regnskogfondet, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og Forum for Utvikling og Miljø.  

Slik støtter ForUM CAN

  • I 2016 forlenget ForUM sin avtale med Climate Action Network (CAN).
  • ForUM støttet etableringen og opprettholdelsen av to nasjoanle lokalkontorer, i Sør Afrika og Marokko.
  • Lokalkontorene deltok på COP22, hvor de utviklet gode kontakter og hadde innflytelse inn i det politiske systemet i sine land.