Oljefondet må trekke sine investeringer fra olje og gass

Oljefondet må trekke sine investeringer fra olje og gass

Oljefondet må trekke sine investeringer fra olje og gass. Dette anbefaler Norges Bank i et brev til Finansdepartementet i dag. Forum for utvikling og miljø støtter dette forslaget og forventer nå handling fra Finansdepartementet. 

- Skal vi nå FNs bærekraftsmål må vi sørge for at alle trekker i samme retning, og vi er veldig glade for at Norges Bank nå foreslår dette, sier Markus Nilsen Rotevatn, fagrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Norges Banks vurdering er at det er høy finansiell risiko knyttet til en så stor investeringsandel i olje og gass som fondet har i dag. Likevel er dette viktig ut over det økonomiske. I sommer publiserte ForUM sammen med 8 andre organisasjoner rapporten "The promise of sustainable investing". I denne rapporten kommer det frem at langsiktig profitt for et fond som oljefondet er avhengig av at man tar bærekraftig utvikling på alvor. Det vil være bra for oljefondets investeringer om vi når bærekraftsmålene, og bærekraftsmålene vil enklere kunne nås om oljefondet og andre lignende fond investerer bærekraftig. 

- Flere og flere investeringsfond har bærekraftig utvikling som grunnlag for sine investeringer. Da skal det bare mangle at ikke oljefondet også investerer på en måte som både gir økonomisk avkastning og sikrer et bærekraftig klima for våre fremtidige generasjoner, sier Nilsen Rotevatn. 

Brevet med anbefalingene ble sendt til Finansdepartementet i dag. Nå forventer ForUM at finansdepartementet og Siv Jensen følger opp dette med handling. 

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hannah Eline Ander, 936 52 261