Radikale resultater av Norads infostøtteordning

Bistandsaktuelt, 13.2.2017.

I februar ble det gjennomført et større seminar på Stortinget der det ble fastslått at de etiske retningslinjene for statens pensjonsfond utland ikke ville ha eksistert uten Norads informasjonsstøtteordning. Andrew Kroglund trekker i dagens innlegg i Bistandsaktuelt fram Framtiden i våre henders prosjekt Norwatch, og samordning av sivilsamfunnets pådriverarbeid gjennom Forum for utvikling og miljø som særlig viktig i prosessen med å få på plass etiske retningslinjer.


Les hele innlegget i Bistandsaktuelt her.