Ønskes varmt velkommen

Vårt Land, 18.1.2018.

Et samstemt bistandsmiljø ønsker Nikolai Astrup velkommen som utviklingsminister.

- Vi gleder oss til å samarbeide med ham. Både for å bekjempe fattigdom, fremme menneskerettigheter og bidra til at vi skal nå FNs bærekraftsmål for 2030, sier daglig leder Borhild Tønnessen-Krokan i Forum for utviklinig og miljø, som representerer rundt 50 norske organisasjoner.


Relevante emner