Fjorårets seiere for bærekraftig utvikling

FNs hovedkvarter i New York. Foto: UN photo/Rick Bajornas

Fjorårets seiere for bærekraftig utvikling

I 2017 arbeidet Forum for utvikling og miljø sammen med våre 50 medlemsorganisasjoner og  partnere for å nå FNs bærekraftsmål. Her er seks høydepunkter og seiere:

1) Skal lage plan for bærekraftsmålene

Siden 2015 har ForUM jobbet for at Norge skal utvikle en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal nå de 17 bærekraftsmålene, både nasjonalt og internasjonalt, og fremmet anbefalinger blant annet gjennom innspillsrapportene «17 mål 1 framtid: Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål innen 2030». I 2017 ble det endelig Stortingsflertall for en slik plan. Nå som både Stortingsflertallet og Regjeringens største parti har stadfestet at de ønsker en plan, forventer vi å se planen i løpet av 2018!

2) Oljefondet tar større skatteansvar

Skal vi nå bærekraftsmålene trengs finansiering, inkludert styrking av arbeidet for å stanse skatt- og kapitalflukt og hindre nye gjeldskriser. Det var budskapet fra ForUM, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, SLUG og Tax Justice Network, da vi møtte Norges nye utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide 19. desember. Paradise papers illustrerer igjen hvorfor det er behov for et bedre globalt skattesamarbeid. Heldigvis vil en rekke norske partier arbeide mot skatt- og kapitalflukt.

 I vår trakk Oljefondet seg ut av skatteparadis. Det er et viktig gjennomslag: En rapport fra ForUM i fjor viste at 1/5 av Oljefondet gjør seg bruk av skatteparadiser.  En annen seier var at Oljefondet utarbeidet et forventningsdokument om åpenhet om skatt.

 Oljefondet kan og bør legge bærekraftig utvikling til grunn for sine investeringer. Det er bra både for fremtidig avkastning og verdens fremtid, ifølge en rapport om Oljefondets fremtid, lansert av ForUM og flere andre organisasjoner i august.

3) Styrket norsk  klimafinansiering 

For å nå Parisavtalens mål, må fattige land få midler til å gjennomføre sine utslippskutt og til å tilpasse seg klimaendringene som allerede rammer dem. Styrking av klimafinansiering ble ikke minst viktig etter at Trump varslet at han ville trekke USA ut av Parisavtalen. -Nå må Norge på banen, understreket ForUM, som også presenterte anbefalinger til statsministeren før G20-toppmøtet om dette.

Før FNs klimaforhandlingsmøte (COP23) i Bonn i november lanserte ForUM, Kirkens Nødhjelp, WWF Verdens Naturfond og Regnskogfondet en rapport som viser at norsk klimafinansiering har gått ned under de blå-blå, og at Norge overrapporterer klimafinansiering . ForUM-nettverket fulgte opp med brev til statsministeren, medieutspill og kronikk på NRK med 11 organisasjoner. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen svarte med å meddele at regjeringen vil øke klimafinansieringen blant annet gjennom å doble fornybarbistand, og at «Regjeringen har nå bestemt at vi skal endre rapporteringen slik at pengene som faktisk går til klima, reflekteres bedre. Konkret betyr dette at avtaler der klima bare er et delmål, endres fra å telle 100 prosent til å telle 40 prosent.» Dette er et viktig gjennomslag! Det er også løfterikt at Oljefondet skal delta i Macrons gruppe for statlige investeringsfond. Oljefondet bør også få investere bærekraftig i fornybar energi i unotert inforastruktur, mener ForUM.

4) Nullvisjon om marin forsøpling

I desember vedtok FNs medlemsland en viktig nullvisjon for marin forsøpling. Dette skjedde på UNEA-toppmøtet med Norge som pådriver og ForUM v/WWF i delegasjonen. Nullvisjonen sender et sterkt og viktig signal til resten av verden om å stanse all tilførsel av plast til havet. Dette er et viktig gjennombrudd. Samtidig oppfordret ForUM i 2017 regjeringen til å sikre en samstemt politikk for sunne hav, blant annet i innspill til havmeldingen, til FNs HLPF der bærekraftsmål 14 om hav ble gjennomgått, og til høring om et nytt lovforslag til å hindre alvorlige miljøødeleggelser ved  gruvedrift på havbunn.

5) Våpeneksport til Emiratene stanses

Siden 2015 har en koalisjon ledet av Saudi-Arabia bistått Jemens regjering med å bekjempe Houthi-opprørere i landet. Situasjonen i Jemen omtales av FN som den verste humanitære katastrofen siden andre verdenskrig. I 2016 tjente Norge 109 millioner kroner på eksport av militært materiell til fem av de ni landene som deltar i koalisjonen. Koalisjonen bomber skoler og sykehus, og er anklaget for krigsforbrytelser.

ForUM har jobbet for at Regjeringen skal stanse eksporten av alle typer militært materiell til land som kriger i Jemen, og i desember bestemte Utenriksdepartementet seg for å stanse eksporten av våpen og ammunisjon til Emiratene. Det er en viktig seier! Nå gjenstår det å stanse den resterende eksporten til land som kriger i Jemen. Skriv under på Redd Barnas opprop her: https://www.reddbarna.no/vapensalg

6) Samstemthetsreform

 Skal bærekraftsmålene nås trengs en samstemt politikk for utvikling. ForUM har i en årrekke arbeidet for dette. Derfor var vi veldig fornøyd med flertall for samstemtreform på Stortinget i vår. En samstemthetsreform bør få følger blant annet for norsk våpeneksport og norske klimagassutslipp. I 2017 varslet Regjeringen et nytt forum om samstemthet. Med dette viser de vilje til å føre en mer samstemt politikk for utvikling, der de ulike politikkområdene trekker i samme retning for bærekraftig utvikling.

 

ForUM vil takke våre medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere for at vi sammen har fått disse seierne. Vi gleder oss til å jobbe sammen for at 2018 blir et enda bedre seiersår for en samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling!