Folket må få mer innflytelse i byutviklingen, sier leder av FNs bosettingsprogram

Ny leder av FNs bosettingsprogram, Maimunah Sharif, sammen med det norske utenriksdepartementet, Forum for utvikling og miljø og våre medlemsorganisasjoner.

Folket må få mer innflytelse i byutviklingen, sier leder av FNs bosettingsprogram

I 2050 vil mer enn 80% av jordas befolkning bo i urbane områder. Forum for utvikling og miljø møtte Maimunah Sharif, ny leder av FNs bosettingsprogram. Folket må få mer innflytelse i byutviklingen, sier Sharif.

- Vi må sikre at urbanisering brukes som verktøy for og ikke mot bærekraftig utvikling, sa Sharif da hun møtte Forum for utvikling og miljø (ForUM) og medlemsorganisasjoner. Skal byene nå FNs bærekraftsmål, mener den tidligere byplanleggeren og ordføreren fra Malaysia at byutviklingen må bli mer samstemt, og at folket må få en større rolle i utviklingen.

Skal byene nå FNs bærekraftsmål, kreves en samstemt innsats

- Vi trenger holistiske, integrerte og bærekraftige byutviklingsplaner, sier Sharif. Bolig må bli rimeligere og mer tilgjengelige, byggeprosjekter bør komme sammen med planer for å unngå avfall i havet, og byutviklingen bør utnytte seg av byenes preventive potensiale når det gjelder klimakutt når det gjelder mobilitet. Skal byene nå FNs bærekraftsmål, trenger vi langsiktige og integrerte planer heller enn stykkevise prosjekter i enkeltdepartement, sier Sharif.

Folket må med: De fire P`er

Store deler av byutviklingen drives frem gjennom offentlig-private samarbeid, såkalte public-private-partnerships, PPP. Sharif vil at folket skal få en tydeligere rolle i byutviklingen, og mener det er på tide å snakke om at den fjerde P`en - people - blir inkludert.

- Da jeg var ordfører gjennomførte vi et prosjekt sammen med det private som vi syntes var veldig bra. Da prosjektet ble møtt av massive protester fra folket, fikk jeg meg en oppvekker. Folket trengte ikke vårt prosjekt, og det ble tydelig at folket mp med i planleggingsfasen, avslutter Sharif.

Sharif-un-habitat.jpg#asset:6028