Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Høringsinnspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomite, statsbudsjett 2019. Oktober 2018.

Les innspillet her.