Innspill 1/6: Gå mot strømmen

Bærekraftsmål 7 sier at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Med dagens energipolitikk vil hele 674 millioner mennesker mangle strømtilgang i 2030. Skal Norge bidra til å nå dette målet, må den varslede økningen i norsk energibistand nå de som trenger det mest. Det skriver Naturvernforbundet, FIVAS, Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond, Spire og Forum for utvikling og miljø i sitt innspill til hva Norge bør gjøre i 2018 for at mål 7 skal nås.


Relevante emner