Innspill til COP24, klimaforhandlingene 2018

Innspill til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, utviklingsminister Nikolai Astrup, og den norske regjeringsdelegasjonen til COP24, fra Forum for utvikling og miljø. Oslo, 12. november 2018.

Les innspillet for å se ForUMs krav for høyere ambisjoner for å beskytte jorda og dens befolkning, mer støtte for å muliggjøre høyere ambisjoner, robuste og rettferdige regler for å holde liv i "Paris-ånden", en robust avtale for nå og for framtida, samt en godkjenning av urfolkplattformen.

Les innspillet her.