Innspill til Kristelig Folkeparti: En samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

Innspill til Kristelig Folkeparti v/forhandlingsleder Kjell-Ingolf Ropstad: En samstemt politikk for bærekraftig utvikling. Oslo, 23. november 2018

Les innspillet her.


Relevante emner