Innspill til stortingsmelding om norsk eksport av forsvarsmateriell

Høringsinnspill til Meld. St. 19 (2017-2018) om norsk eksport av forsvarsmateriell 2017. Oslo, 31. oktober 2018.

Forum for utvikling og miljø ber i dette innlegget Stortingets forsvars- og utenrikskomité om å stanse eksporten av alt norsk militærmateriell til land som kriger i Jemen, til undertrykkende regimer, og om mer åpenhet.

Les hele innspillet her.


Relevante emner