Rådmann Ole Petter Finess: - Vi bruker bærekraftmålene i vårt arbeid

Fredrikstad Blad, 09.07.2018

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette å øke. Byene fungerer som en smeltedigel fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

- FNs bærekraftsmål er viktige instrumenter for å utvikle Fredrikstad, sier rådmann Ole Petter Finess.

- Kommunenes arbeid er svært viktig. Deres bidrag til bærekraft er helt nødvendig, sier hun til Fredrikstad Blad.

Les saken her.


Relevante emner