Godkjenner eksport til Jemen-krigere

Godkjenner eksport til Jemen-krigere

Stortingsflertallet vil ikke stanse norsk eksport av militærmateriell til alle land som kriger i Jemen. -Norge risikerer å medvirke til lidelsene, advarer Forum for utvikling og miljø. 

Siden mars 2015 har en koalisjon ledet av Saudi-Arabia bistått Jemens regjering med å bekjempe Houthi-opprørere i landet. Situasjonen i Jemen omtales av FN som den verste humanitære katastrofen siden andre verdenskrig. I 2016 tjente Norge 109 millioner kroner på eksport av militært materiell til fem av de ni landene som deltar i koalisjonen.

Onsdag kom innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomite til den årlige Stortingsmeldingen om norsk våpeneksport, og på et representantforslag fra SV om å stanse eksporten til krigførende parter i Jemen som ble behandlet samtidig. Flertallet i komiteen, anført av Høyre, FrP og Arbeiderpartiet, forsvarte imidlertid eksporten.

Det opprører Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner som ga høringsinnspill til Stortinget i november:

-De krigførende partene i Jemen som Norge eksporterer til har bombet skoler og sykehus, og er anklaget for krigsforbrytelser. Stortinget og regjeringen er fullt klar over at man gjennom å godkjenne denne eksporten risikerer å medvirke til de grufulle lidelsene i Jemen, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

ForUM har lenge tatt til orde for at eksporten til de krigførende partene må stanses og en granskning iverksettes.

Ved årsskiftet varslet regjeringen at den stanser våpeneksporten til Emiratene, et av landene som kriger i Jemen. ForUM reagerte positivt på det, og ba samtidig i intervju med NRK regjeringen stanse eksporten til alle land som kriger i Jemen. På samme tid ble krigsmateriell funnet i Jemen som skal ha kommet fra Kongsberg.

Saken debatteres i Stortinget 15. februar.


AKSJON: Signer oppropet fra Redd Barna og Changemaker om å stanse eksporten til Jemen-krigerne

Medieklipp: Ingen ytterligere stans i norsk våpeneksport (VG 17.01.18) Stortinget-nei til stans av våpeneksport: - En stor skam (Dagbladet 18.01.18)

Seminar:  Den 25. jauar kl 9 arrangerer Redd Barna og Changemaker et frokostmøte på Kulturhuset om situasjonen i Jemen og den norske eksporten.