Syv seiere i 2018

Forum for utvikling og miljø samarbeidet med 50 medlemsorganisasjoner for bærekraftig utvikling i 2018.

Syv seiere i 2018

Skal vi nå bærekraftsmålene og klimamålene trengs en samstemt politikk og bredt samarbeid på tvers, også i sivilsamfunnet i Norge. Her er noen eksempler på hva Forum for utvikling og miljø fikk til i år sammen med medlemmer og allierte – syv seiere for samstemthet i 2018.

Sammen lagde vi en rekke felles politiske innspill, publikasjoner og kronikker, vi deltok på FN-toppmøter, holdt seminarer og møter, støttet internasjonale partnere, og vi mobiliserte bredt for en bærekraftig, fredelig og mer rettferdig verden, og for at de ulike politikkområdene skal trekke i samme retning for en bedre verden.

Her er noen eksempler på hvordan vi sammen bidro til en mer samstemt norsk politikk for bærekraftsmålene – syv seiere i 2018:

1) Samstemthetsforum opprettet
For å nå bærekraftsmålene må de ulike politikkområdene trekke i samme retning. Etter pådriv fra ForUM-fellesskapet ble et nytt samstemthetsforum opprettet av regjeringen i 2018, og tre møter ble holdt. ForUM, som har to plasser, er positiv til at forumet skal ta opp interessekonflikter som hindrer bærekraftig utvikling.

2) Økt klimafinansiering
I 2018 samlet ForUMs medlemmer seg om et nytt felles krav om å kutte norske utslipp med minst 53%, og samtidig øke klimafinansieringen. Dette gjorde vi gjennom innspill, FN-delegasjonsdeltakelse, en ny publikasjon om Norges rettferdige klimabidrag, gjennom media, gjennom møter med politisk ledelse og embedsverk og gjennom et Stortingsseminar (talanoa) sammen med Ap der flere partier varslet høyere klimaambisjoner. I statsbudsjettet for 2019 økte regjeringen klimafinansieringen. På COP 24 forrige uke lovet regjeringen å øke ambisjonene i et nytt mål om kutt til 2030, og å øke klimafinanseringen.

3) Stanset salg av militærmateriell til Saudi-Arabia
ForUM og medlemmer har i årevis bedt regjeringen stanse eksporten av militærmateriell til Saudi-Arabias svært undertrykkende regime, som leder koalisjonen som er anklaget for krigsforbrytelser etter å ha bombet sykehus og skoler i Jemen. Det gjorde vi gjennom flere innspill , medieoppslag og gjennom å arrangere møte mellom UDs eksportkontroll og en jemenittisk menneskerettighetsforsvarer under FNs våpenhandelsmøte i august. I november varslet utenriksministeren at den ville stanse eksporten.

4) Norge prioriterte finansiering for utvikling
Styrket innsats for skatt, gjeld, bistand, investeringer og ansvarlig næringsliv trengs for å nå bærekraftsmålene. Etter at Norge ledet FN-forhandlingene om finansiering for utvikling i 2015 fram mot toppmøtet i Addis Abeba dalte regjeringens innsats. Etter flere oppfordringer i ForUM-innspill og møter med politisk ledelse prioriterte regjeringen i år internasjonalt skattesamarbeid og FN-sporet om finansiering for utvikling

5) Dobler bistanden til fornybar energi
Regjeringen varslet i statsbudsjettet at den vil doble bistanden til fornybar energi i utviklingsland. Forum for utvikling og miljø er glad for dette, og håper mer energibistand vil rettes mot å nå de fattigste , slik vi anbefalte i et av seks innspillspublikasjoner delt med politisk ledelse før FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene, som skapte mediedebatt

6) Norge vil lede an for naturmangfold
Arter forsvinner mellom 100 og 1000 ganger raskere enn det som ville vært naturlig, vi hogger regnskog tilsvarende 12 fotballbaner i minuttet, og havet fylles med plast. I forkant av FNs naturtoppmøte i november varslet regjeringen at den vil lede an for naturmangfold ifm ny global avtale i 2020, slik vi ba om i felles innspill og møte med politisk ledelse.

7) Forsvarer forsvarerne
Etter oppfordring fra ForUM ga regjeringen under FNs høynivåmøte for bærekraftsmålene (HLPF) et sterkt forsvar for sivilsamfunn under press. Vi trenger et sterkt sivilsamfunn som utfordrer myndigheter og forsvarer menneskerettigheter og miljø hvis vi skal nå målene, sa statssekretær Jens Frølich Holte fra UD på en event i FN av ForUM og Together 2030, der statssekretæren reagerte på angrep på sivilsamfunnet. ForUM holdt også plenumsinnlegg i FN om det samme.

Takk til alle som bidro! Dette hadde ingen av oss klart alene. Sammen er vi sterkere.