Ber Norge kutte utslipp

- IPCC-rapporten har vist oss at vi ikke har tid til å vente på andre før vi tar ansvar for vår del av klimadugnaden. Ved dette kritiske tidspunktet i klimaforhandlingene må Norge - som har økonomiske ressurser og kapasitet til det - i stedet ta ledelsen og inspirere andre, sier Kristina Fröberg, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø

Ber Norge kutte utslipp

Om to uker begynner FNs klimatoppmøte i Polen. Forum for utvikling og miljø ba i dag klima- og miljøminister Ola Elvestuen være en internasjonal forkjemper i forhandlingene, og at Norge tar de nødvendige utslippskuttene på hjemmebane.

IPCC-rapporten må få følger for årets klimatoppmøte

Fra 3. - 14 desember vil verdens land møtes til FNs klimaforhandlinger i Katowice i Polen (COP24). I dag fikk Elvestuen innspill fra norske organisasjoner, som krevde at høstens rapport fra FNs klimapanel må få følger for årets klimatoppmøte.

- Dette er et ekstremt viktig og helt avgjørende møte. Høstens rapport fra FNs klimapanel (IPCC) har vist oss at vi stanse den globale oppvarmingen ved 1,5 grader. Rapporten har også vist at det er mulig å stanse der, ved en stor og rask global omstilling, sier Kristina Fröberg, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Som del av en verdensomspennende prosess forankret i Parisavtalen har det i hele 2018 blitt holdt nasjonale og internasjonale «Talanoadialoger» for å styrke de nasjonale klimamålene. I desember skal Talanoadialogen avsluttes. Skal dialogen fungere slik den er tenkt, som en reell mekanisme for å høyne ambisjonene i forhandlingene, mener Fröberg dialogen må munne ut i et COP24-vedtak som anerkjenner og gjenspeiler konklusjonene i IPCC-rapporten, og som forplikter partene til å heve ambisjonene innen første kvartal av 2020. For Norge sin del, må det innebære at vi øker klimamålene og kutter mer hjemme, sier Fröberg.

Bør lede klimadugnaden

Norges nåværende klimamål er å kutte 40% innen 2030, i samarbeid med EU. Nylig arrangerte ForUM, Arbeiderpartiet og flere en Talanoadialog på Stortinget. Samtlige partier til stede uttalte at deres partier kan vurdere et nytt mål på 55% utslippskutt, slik EU-parlamentets miljøkomité har vurdert, dersom EU gjør det. Fröberg synes det er gledelig at så mange partier er åpne for å øke norske klimamål, men mener partiene er skremmende passive.

- IPCC-rapporten har vist oss at vi ikke har tid til å vente på andre før vi tar ansvar for vår del av klimadugnaden. Ved dette kritiske tidspunktet i klimaforhandlingene må Norge - som har økonomiske ressurser og kapasitet til det - i stedet ta ledelsen og inspirere andre, sier Fröberg.

I følge Climate Action Tracker sikter norsk klimapolitikk mot 3 grader oppvarming, og styrer mot 4. I tillegg til å øke prosentmålet for norske utslippskutt, krever organisasjonene at Norge kutter mer på hjemmebane:

- Ifølge en rapport fra Stockholm Environment Institute må Norge kutte minst 53% av våre nasjonale utslipp om vi skal ta vår del av ansvaret. Om vi ikke gjør det, skulker vi – i stedet for lede - den globale klimadugnaden, avslutter Frøberg.


FNs klimatoppmøte, COP24

COP24 har to hovedformål: Partene skal vedta et robust, rettferdig og helhetlig regelverk for implementering av Parisavtalen, for å sikre at avtalen blir grunnlaget for stadig sterkere klimatiltak i alle land over tid. I tillegg skal COP24 inspirere alle land til å heve sine ambisjoner, i tråd med sine rettferdige andeler av den globale dugnaden, og FNs klimapanel IPCCs anbefalinger. Dette gjelder både de nasjonale bidragene som skal styrkes innen 2020, og finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

Les mer om COP24 her.