Innspill 2/6: Klimamål for klimakrisen

Hvordan kan Norge gjøre en rettferdig innsats for å nå bærekraftsmål 13 om å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse? Sammen med 13 andre organisasjoner har Forum for utvikling og miljø utarbeidet politikknotatet Klimamål for klimakrisen.

Les innspillet her

    forside-sdg13.PNG#asset:6328