Innspill til Stortingets Justiskomite om menneskerettighetslov for næringslivet

Innspill til Stortingets Justiskomite: Vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet. Oslo, 17.01.2019

Les innspillet her.


Relevante emner