- Motkreftene er sterke, men sammen er vi dynamitt!

Etter 11 år i organisasjonen går ferden nå videre for Borghild Tønnessen-Krokan som i dag er daglig leder av Forum for utvikling og miljø.

- Motkreftene er sterke, men sammen er vi dynamitt!

Vi har intervjuet avtroppende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan, om 11 år med høydepunkter og nederlag, og hva hun ville gjort om hun var statsminister for én dag.

- Du har jobbet i Forum for utvikling og miljø (ForUM) i 11 år, de siste årene som daglig leder. Hvis du skal trekke frem noen høydepunkt i løpet av disse årene, hva ville de vært?

Det har vært et høydepunkt å se at verden går framover på viktige områder, med redusert fattigdom, og det var et stort høydepunkt at verdens ledere klarte å enes om de internasjonale avtalene vi fikk i 2015 for en bedre verden innen 2030: Bærekraftsmålene, Parisavtalen og Addis Abeba-avtalen for finansiering for utvikling.

Samme år trådte også Arms Trade Treaty i kraft - en avtale som kom etter initiativ og påtrykk fra den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms med ForUM i styret. Motkreftene har vært sterke, og at vi klarte det viser at det nytter å stå på og kjempe for en bedre verden. Forum for utvikling og miljø har spilt en viktig rolle i å koordinere sivilsamfunnsinnspill og annet arbeid med alle disse fire avtalene både før de ble vedtatt og i oppfølgingen av dem.

- Men å skape en bedre verden innen 2030 er vel ingen enkel jobb. Hva er dine største skuffelser eller nederlag?

Nei, det er ikke enkelt. Vi arbeider i motbakke, der kortsiktige hensyn til økonomi og norske arbeidsplasser ofte undergraver livsviktige og framtidsrettede politiske initiativer både innenfor klima, miljø, menneskerettigheter og fred. Et eksempel på det er at det til tross for bred enighet om at klimaendringene er vår tids største utfordring fortsatt ikke gjøres nok for å stanse farlige klimaendringer. Da jeg jobbet ved CICERO Senter for klimaforskning like etter årtusenskiftet sa mange «Vi har kunnskapen og teknologien. Det som mangler er politisk vilje». Til tross for framskritt og viktige satsninger på bl.a. lavutslipptransport og regnskog er det forstemmende å høre at dette stadig gjentas.

- Forum for utvikling og miljø er en medlemsorganisasjon som har 50 ulike medlemsorganisasjoner som jobber med utviklingspolitikk, bistand, klimasaken, miljø, menneskerettigheter og fred. Hvorfor er det viktig at disse organisasjonene har en møteplass som ForUM?

De globale utfordringene henger sammen. Samlet sett har ForUMs medlemmer kompetanse på alle 17 bærekraftsmålene. Det gir oss en unik mulighet til å lage mer helhetlige analyser, anbefalinger og initiativer. Det kan vi ikke overlate til politikerne alene. Etter 30 år med sivilsamfunnskoordinering har ForUM lang erfaring og godt opparbeidede kanaler for dette arbeidet. Sammen er vi sterkere. Bredt samarbeid på tvers av fag, sektor, alder og landegrenser er helt nødvendig for å nå bærekraftsmålene, også i sivilsamfunnet i viktige roller som pådrivere og partnere. Ingen av oss klarer det alene. Sivilsamfunnet i Norge har en sterkere stemme enn i mange andre land, der kolleger er under press og dessverre også direkte angrep. Det gir oss i Norge et ansvar, og en mulighet til å vise at et bokstavlig talt levende sivilsamfunn trengs for å skape en bedre verden - og et bedre Norge.

- Hva ser du som utfordrende ved å drive en politisk utviklingsorganisasjon i Norge i dag?

Å jobbe for en bærekraftig fremtid er vanskelig når det finnes sterke motkrefter og komplekse problemstillinger. I tillegg er globale normer og sivilsamfunnet under press. Og det å få 50 organisasjoner med masse engasjement og driv til å bli enige er ikke alltid like lett, men når vi klarer det - og det gjør vi som regel - er vi dynamitt!

En annen utfordring for organisasjonene er at vi jobber med å løse de største utfordringene i vår tid samtidig som vi har lite ressurser. ForUM har et lite sekretariat med dyktige, engasjerte og hardtarbeidende ansatte. Vi jobber med store og komplekse saker, har mange medlemmer og ønskelista er lang. Med mer penger og flere folk på sekretariatet kunne vi fått til enda mer.

- Knappe ressurser og sterke motkrefter er altså hverdagskost for norske miljø-, freds-, menneskerettighets-, klima- og utviklingsorganisasjoner. Men la oss si at du var statsminister for én dag, hvilke tiltak ville du satt i gang?

Åh, da hadde jeg fått det travelt! Jeg ville samlet et stjernelag og fått fart på det grønne skiftet. Ved å bruke gulrot og pisk ville jeg gjort det mye mer lønnsomt å velge løsninger som er bedre for mennesker og miljø, og stimulert et kappløp mot toppen. Jeg ville laget sektorvise klimabudsjetter, og forpliktet Norge til å kutte klimautslippene hjemme med mer enn 55 prosent. I tillegg ville jeg økt klimafinansieringen så fattigere land også får mulighet til å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene. Jeg ville fått på plass en knallgod handlingsplan for bærekraftsmålene, sikret utviklingsfinansiering og fått på plass en menneskerettighetslov for næringslivet. Jeg ville også stanset all eksport av norsk forsvarsmateriell til undertrykkende regimer og land som kriger i Jemen. I det hele tatt - sørget for en mer samstemt norsk politikk for bærekraftig utvikling, og invitert hele landet med på dugnaden. Og kanskje utvidet døgnet en smule, da.

- Du har med andre ord mange kampsaker! Hvordan blir det å ta farvel med Forum for utvikling og miljø og mangfoldet av saker organisasjonen jobber med?

Det blir definitivt vemodig. Det er så spennende å jobbe med denne bredden av viktige temaer som henger sammen, og med flotte organisasjoner og kolleger. Det blir trist å ta farvel med gode kolleger, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere i inn- og utland. Sammen har vi fått til så mye bra! Jeg er utrolig takknemlig for dette, og for å ha fått muligheten til å lede en så fantastisk flott og viktig organisasjon som ForUM. Det har vært et privilegium. Og jeg har stor respekt også for innsatsen til mine forgjengere og tidligere ansatte som jeg - vi - står på skuldrene til. Samtidig er det godt at det er en styrket organisasjon jeg forlater, med dyktige og hyggelige medarbeidere, høy relevans, gode resultater, viktig merverdi, styrket langsiktig finansiering fra flere kilder og ikke minst med aktive og supre medlemsorganisasjoner som står på sammen med styret og sekretariatet for en bedre verden. Jeg har skikkelig trua på ForUM framover, og på at ForUM får en samlende og knakende god ny leder som tar godt vare på denne fine ForUM-gjengen og bidrar til bred mobilisering i samfunnet for at bærekraftsmålene og klimamålene nås.

- Men du slipper jo ikke dine hjertesaker, for din ferd går ikke så langt. 1. april begynner du i ny jobb i Regnskogfondet, som også er en medlemsorganisasjon i Forum for utvikling og miljø?

Ja, jeg skal begynne i Regnskogfondet, som er en veldig god medlemsorganisasjon som gjør en svært viktig jobb. Der skal jeg jobbe med Colombia og Peru, der altfor mange sivilsamfunnsaktivister og urfolk som redder regnskogen gjør det med livet som innsats. Dette har lenge vært en viktig sak for meg. Før jeg begynte i ForUM jobbet jeg med menneskerettighetsforsvarere blant annet i Colombia. Jeg jobbet også med lokale partnere da jeg bodde på Cuba i 2012-2014 og var tilknyttet bl.a. NUPI. Det ga mersmak. I likhet med ForUM jobber også Regnskogfondet med menneskerettigheter, miljø, ansvarlig næringsliv og sivilsamfunnssamarbeid for en bærekraftig utvikling. Regnskogen renser lufta og vannet, og utgjør en betydelig del av klimaløsningen. Vi er avhengig av den og helt nødt til å bevare den. Det gleder jeg meg til å bidra til.


Vil du ta over stafettpinnen fra Borghild Tønnessen-Krokan? Forum for utvikling og miljø søker nå ny daglig leder. Utlysning kommer snart. Følg med på våre hjemmesider.


Relevante emner