Posisjonsnotat: En nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

I flere år har kravet om en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene vært et sentralt krav fra ForUM og medlemsorganisasjonene. Gjennom arbeidet med nytt monitoreringsverktøy, og dialog med nordiske land som allerede har en nasjonal handlingsplan har det blitt stadig tydeligere at det er behov for en mer utfyllende posisjon. Denne posisjonen legger sterkere føringer for hva slags prosess som er ønskelig inn mot en nasjonal handlingsplan, men også innholdet, utformingen og implementeringen av en slik plan.

Les posisjonen her


Relevante emner