Kronikk: Utdanningsfinansiering: Hva innebærer et globalt lederskap?

Bistandsaktuelt, 4. juni 2019

Kronikk fra Forum for utvikling og miljø og GCE Norge:
Vi er langt unna målet om at alle barn skal få gratis kvalitetsutdanning. Med dagens tempo når vi det først i år 2100. Norges globale lederskap på utdanningsfinansiering trengs sårt for å komme raskere i mål, men hva innebærer det - helt konkret?

Med bærekraftsmål 4 har verdens land blitt enige om å sikre alle barn gratis og god utdanning innen 2030, og i juli skal statsledere og ministre møtes ved FNs hovedkvarter i New York og diskutere fremgangen mot å nå målet.

FNs generalsekretærs framdriftsrapport fra 2018 viser at verden ikke er i rute med å nå bærekraftsmål 4 om gratis kvalitetsutdanning til alle innen 2030. Verdenssamfunnet har investert alt for lite i utdanning. Hvis det fortsetter som i dag, vil det ta minst 70 ekstra år før alle barn og unge går på skole.

Forum for utvikling og miljø og Global Campaign for Education Norge (GCE) er to store nettverk, og vi har stilt oss bak et tydelig krav til norske myndigheter: Skal Norge beholde tittelen som global leder i utdanning må de ta til orde for retten til gratis, inkluderende kvalitetsutdanning og ta opp kampen mot den økende kommersialisering av utdanningssektoren.

Les kronikken her