Et handlingens tiår

Et handlingens tiår

Med slagord som «Decade of action» og «Building back better» starter i dag FN sitt årlige høynivåforum i skyggen av korona.

High-level Political Forum (HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av FNs økonomiske og sosiale råd ECOSOC. Forumet har som mål å sikre implementeringen av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030.

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, deltar i den norske delegasjonen på årets HLPF. Hun understreker at bærekraftsmålene må være veikartet ut av korona-krisen. - Alt vi nå gjør, må ta oss mot FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, sier hun.

HLPF finner vanligvis sted i New York. I år arrangeres høynivåforumet digitalt i tidsrommet 7.-16. juli. Årets tema er: “Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development.” “Building back better” er nok en formulering som går igjen i promoteringen av HLPF.

Etterlyser ambisjoner

- Mye står på spill i år, sier Sund-Henriksen. Korona krever høye ambisjoner og politisk vilje til å nå bærekraftsmålene. Politikere, næringsliv og sivilsamfunn må være fremoverlente. Vi forventer at Norge går offensivt ut, sier Sund-Henriksen.

Det årlige møtet om finansiering for utvikling, som også ligger under ECOSOC, ble i april amputert av den pågående koronapandemien. Sluttdokumentet ble dessverre like skuffende som den manglende inkluderingen av sivilsamfunnet, konkluderte ForUM i etterkant av møtet. Sluttdokumentet ble kritisert for å mangle konkrete tiltak, samtidig som verden sårt trenger handling for å begrense de ødeleggende konsekvensene av korona. - Vi har ikke råd til at det samme skjer under HLPF, sier Sund-Henriksen.

Krevende å inkludere

Årets møte blir heldigitalt, noe som gjør inkludering av sivilsamfunn mer krevende. Det er positivt at HLPF finner sted. Samtidig er det bekymringsfullt hvordan korona har blitt brukt til å undergrave menneskerettighetene i en rekke land.

- Et aktivt sivilsamfunn er helt avgjørende for arbeidet med bærekraftsmålene, både lokalt, nasjonalt og globalt. Verdenssamfunnet står i flere kriser, og vi har ikke råd til å la koronakrisen bremse opp viktige internasjonale prosesser eller ekskludere sentrale grupper fra dialogen. Under HLPF, med Norge som ECOSOC-president, virker det som om man ønsker at sivilsamfunnet skal være aktive bidragsytere. Det blir viktig å følge med på utviklingen fremover og finne gode løsninger for å opprettholde den demokratiske dialogen når flere internasjonale møter avholdes digitalt, sier Sund-Henriksen.

Bærekraft også i Norge

- Norge er et rikt land som har hatt mulighet til å sprøyte midler inn i økonomien for å sikre velferd og holde hjulene i gang. Krisepakkene er i realiteten omfordelende tiltak, og vi savner en klarere sosial profil i tråd med bærekraftsmålene, også i Norge, sier Sund-Henriksen. Hun viser til regjeringens såkalte «grønne» krisepakke, som også representerer en tapt mulighet for Norge til å stimulere til grønn omstilling.


Les ForUMs kritikk av krisepakken i Nationen


- Som et oljeland har Norge et stort ansvar for klimaendringene. Derfor må vi være ambisiøse med hensyn til det grønne skiftet, både ute og hjemme. Vi må ta ansvar for å bidra økonomisk til at fattige land kan bygge seg opp igjen på en måte som skaper varige grønne endringer i økonomien. Building back better er et fint bokstavrim. La oss håpe HLPF sikrer at det blir noe mer enn et fiffig slagord, sier Sund-Henriksen.


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Temaet for årets møte er er "Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development ".

Den første uken av HLPF er en tematisk uke der temaer som hvordan verden kan bygges tilbake bedre etter koronapandemien diskuteres. Under den andre uken, høynivåuken («High-level segment»), legger 47 land fram sine nasjonale rapporteringer på arbeidet med bærekraftsmålene (VNR). Statsråd for klima og miljø, Rotevatn, vil som President i UNEA, holde sitt innlegg den 14. juli.

ForUM, ved daglig leder Kathrine Sund-Henriksen samt styrets nestleder Dag Andreas Fedøy sitter i den norske delegasjonen til HLPF.