Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2021, Energi- og miljøkomiteen

21. oktober 2020

Høringsinnspill til forslag til statsbudsjett for 2021, til Stortingets Energi- og miljøkomité.

Les innspillet her!