Hvordan går vi fra krise til strukturendringer i mat- og landbrukspolitikken?

Foto: Anaya Katlego/Unsplash.

Hvordan går vi fra krise til strukturendringer i mat- og landbrukspolitikken?

Mat og hvordan den produseres, forhandles og konsumeres er livsviktig, ikke bare for deg og meg, men for alt liv på jorda.

Den globale matproduksjonen skaper klimaendringer og ødelegger økosystemer og er den største årsaken til miljøødeleggelser og overskridelse av planetens tålegrense. Dette ifølge Eat-Lancet-rapporten som ble utgitt i 2019.

Bærekraftige matsystemer handler om hvordan vi skal få til å sikre nok og ernæringsmessig riktig mat til en økende befolkning. Dette samtidig som klimaendringer, krig og naturødeleggelser gjør det vanskeligere. Miljø, sosiale og økonomiske forhold må ivaretas i alle ledd, samtidig som matsystemet ikke går på bekostning av fremtidige generasjoner.

Det å legge om til et bærekraftig matsystem må skje på en måte som gjør at vi ikke lenger skader planeten. I dag står verdens jordbruksproduksjon for over 30 prosent av klimagassutslippene, som igjen skaper klimaendringer som gjør det vanskeligere å produsere mat. Dette er en ond sirkel.

Heldigvis er bærekraftige matsystemer på «alles» lepper for tiden. Både FAO, EU og norske myndigheter har utarbeidet planer. Det som er viktig er at tiltakene blir riktige og at dette ikke bare blir nok et nyttig begrep som legitimerer en opprettholdelse av dagens matsystem, men som skaper et jordbruk som ikke går på bekostning av planetens tåleevne.

Her må vi alle være bevisste, både på hvordan myndighetene implementerer egen handlingsplan for bærekraftige matsystemer og på hvordan vi selv kan bidra. I 2021 skal FAO ha et verdenstoppmøte om matsystemer. Det er viktig at dette toppmøte vil omhandle bærekraftige matsystemer. Vi i ForUM vil arbeide for at det skal skje.

Les mer om tematikken i notatet Bærekraftige matsystemer i klimaendringenes tid: Hva skal være Norges bidrag i kampen mot sult?

Notatet ble skrevet av Ageanda på oppdrag fra ForUM var vårt motsvar til regjeringens handlingsplan om bærekraftige matsystemer; Mat, mennesker og miljø, og ble lansert i februar 2020.