Intervju med Eirik Lindebjerg, ny styreleder i Forum for utvikling og miljø

Eirik Lindebjerg er ny styreleder i Forum for utvikling og miljø. Foto: WWF Verdens naturfond

Intervju med Eirik Lindebjerg, ny styreleder i Forum for utvikling og miljø

Han ble født samtidig som selveste Brundtlandrapporten om vår felles fremtid ble lansert. Ti år før FNs bærekraftsmål skal nås ble han valgt som styreleder i Forum for utvikling og miljø. Bli kjent med Eirik Lindebjerg her!

På Forum for utvikling og miljøs (ForUMs) årsmøte 28. april fikk styret en ny styreleder. Hva er hans visjoner for ForUM, og hva tenker han er ForUM-fellesskapets største muligheter og utfordringer? Og hvordan tror han koronakrisen vil påvirke arbeidet vårt for en bærekraftig verden? Vi tok en prat med vår nye styreleder, Eirik Lindebjerg.

Hei Eirik, gratulerer med styreledervervet!

Takk, og tusen takk til ForUMs medlemsorganisasjoner som har gitt meg denne tilliten! Jeg skal gjøre mitt beste for å forvalte den på en god måte!

Hvordan ble du engasjert i bærekraftig utvikling?

Jeg har egentlig alltid vært interessert i bærekraftig utvikling. Jeg var glødende fascinert av naturen som barn, med en oppvekst mellom hav og fjell på kysten rett sør for Bergen.

Som ung ungdom tenkte jeg mye på (og bekymret meg for) at vi som samfunn var i ferd med å vokse oss ut over planetens tålegrenser og at vi måtte endre samfunnsmodellen vår dersom vi skal klare å sikre høy livskvalitet for fremtidige generasjoner. Den grunntanken står jeg fortsatt ved og mine karrierevalg har stort sett vært begrunnet i hvordan jeg kan bidra mest mulig til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Jeg er akkurat like gammel som Brundtlandkommisjonens rapport, Vår felles framtid, så da skulle det vel bare mangle at jeg gjør en innsats for å sette tankene derfra ut i live.

For de som ikke kjenner deg fra før, hvem er du? Hva jobber du med og hva gjør du helst på fritiden?

I tillegg til å være en krøllete bergenser, leder jeg WWF sitt globale politiske arbeid mot plast i havet. Plastforsøpling er et av verdens raskest voksende forurensingsproblem og vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å lykkes i å stanse det. Vi er derfor en voksende global bevegelse som arbeider for en ny bindende internasjonal miljøavtale for å stanse plastutslippene. På fritiden er jeg helst ute.

Vi er utrolig heldige som har så mye intakt natur i Norge, og jeg utnytter den så mye som jeg kan - enten det er gjennom ski, klatring, padling eller annet friluftsliv.

Hva har du gjort i ForUM de siste årene, og hva er ditt beste ForUM-minne?

Jeg har sittet i styret de siste fire årene, sittet en periode i naturgruppen og representert ForUM på flere FN-konferanser. Mitt beste ForUM-minne er nok fra da FNs bærekraftsmål nylig var vedtatt og alle organisasjonene i ForUM-nettverket gikk sammen for å lage en statusrapport for Norge (innspillsrapporten 17 mål én framtid).

ForUM har vært en sentral aktør for å fremme bærekraftsmålene i Norge og arbeidet med status- og innspillsrapporter på bærekraftsmålene synliggjorde for meg den bredden av kompetanse som ligger i ForUM-nettverket, innen alt fra helse, fattigdomsbekjempelse og matproduksjon til miljø.

Hva er din visjon for ForUM de neste årene?

ForUM skal være det ledende kunnskapsmiljøet for bærekraftig utvikling i Norge. Vi skal bidra til at Norge tar det nødvendige lederskapet for global samfunnsendring. ForUM er sentralt plassert midt i et sterkt og levende norsk sivilsamfunn med høy grad av både engasjement og kompetanse. ForUM har det overordnede blikket og kan støtte seg på medlemmene sin fagekspertise og omstille kunnskap til praktisk politikk.

Hva ser du som ForUMs største potensial?

Først må jeg få lov til å skryte av den fantastiske gjengen i sekretariatet. Med den kompetente og engasjerte gjengen på jobb for alle forUMs medlemmer ser jeg veldig positivt på ForUMs fremtid.

ForUMs medlemsorganisasjoner dekker nesten alle FNs bærekraftsmål og sitter på enormt mye kunnskap. Denne kombinasjonen gir ForUM veldig store muligheter.

…og største utfordring?

Et stort og kompetent nettverk er også en stor utfordring. ForUM kommer til bli dratt i mange retninger og det vil bli utfordrende å holde blikket hevet og peke på de store spørsmålene i en tid som er preget av mange ulike kriser. En viktig oppgave vil være å skape arenaer og påvrikningsmuligheter som kan benyttes av alle ForUMs medlemmer.

Handlingens tiår for bærekraftsmålene ble innledet med en global pandemi. Hvordan tror du koronakrisen vil endre arbeidet vårt for bærekraftsmålene?

Koronakrisen har vist hvor viktig internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling er. På mange måter er koronakrisen et resultat av at man ikke har prioritert global helse, på samme måte som man også ikke prioriterer globale utvikling- og miljøutfordringer.

Arbeidet for fattigdomsbekjempelse, global helse og globale miljøutfordringer vil bare bli viktigere i tiden som kommer, og enda viktigere i krisetider. Sivilsamfunnets rolle er under økende press i mange land. Samtidig viser krisen at vi kan gjøre store samfunnsendringer dersom vi må, det er godt nytt for arbeidet for bærekraftig utvikling. ForUMs rolle vil bli mer krevende og det vil være et økende behov for å utvikle nye arbeidsmetoder. Hittil har ForUM vist veldig god evne til innovasjon innen de logistiske utfordringene rundt digitale innspillsmøter og hjemmekontor, og jeg føler meg trygg på at ForUM kommer til å bare bli enda viktigere fremover.


Kontakt ForUMs styreleder på elindebjerg@wwf.no

Eirik Lindebjerg

Styreleder
Kontaktperson for: WWF Verdens naturfond