Lovforslag for mer ansvarlig næringsliv ute på høring

Lovforslag for mer ansvarlig næringsliv ute på høring

Før jul presenterte regjeringens Etikkinformasjonsutvalg et lovforslag som vil forplikte næringslivet til å drive mer etisk. Nå er lovforslaget ute på høring. Forum for utvikling og miljø deltar i prosessen for å jobbe for en sterk lov som vil beskytte mennesker og miljø.

Torsdag 28. november leverte det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget et forslag til en lovendring til regjeringen. Utvalget var bedt om å vurdere om næringslivet skal pålegges informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder, samt å foreslå en konkret lovtekst.

ForUM-fellesskapet har i en årrekke arbeidet for at norsk næringsliv skal ta mer ansvar for menneskerettigheter og miljø i og som følge av virksomheten sin, og er positive til lovforslaget:

- Vi vet at frivillige retningslinjer ikke har vært nok, og har derfor lenge krevd lovverk som ansvarliggjør næringslivet for risikoen for menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade både i sin egen virksomhet og i leverandørkjeder. Lovforslaget fra Etikkinformasjonsutvalget er et viktig steg i riktig retning, sa daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, sa forslaget ble levert.

Nå begynner arbeidet for en sterk lov som beskytter mennesker og miljø

Etikkinformasjonsutvalgets rapport og lovforslaget vil behandles av Barne- og familiedepartementet, som denne våren inviterer til høring. Forum for utvikling og miljø vil sammen med våre medlemsorganisasjoner gi vårt innspill til lovforslaget. Høringsfristen er mandag 23. mars 2020.

ForUM har tidligere uttalt at lovforslaget er godt, men ikke godt nok, og vil jobbe for at den endelige loven pålegger næringslivet å gjøre risikovurderinger for å ivareta menneskerettigheter og miljø:

- Dette lovforslaget er en god start, men ikke nok. Særlig savner vi et sterkere fokus på loalsamfunn som kan rammes av virksomheten, og et tydeligere ansvar for alvorlig miljøskade. Derfor ser vi fram til høringsrunden hvor vi vil bidra til å løfte perspektivene fra sivilsamfunnet som ikke var representert i Etikkinformasjonsutvalget, sa Sund-Henriksen da lovforslaget ble levert.


Dette er saken

Etikkinformasjonsutvalget leverte 28. november et forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktomshetsvurderinger

Forslaget som kom fra utvalget pålegger norske virksomheter også å gjøre aktsomhetsvurderinger og sette seg inn i risikoen for menneskerettighetsbrudd i sin bransje.

Mer om høringen på Regjeringen.no

Menneskerettighetslover i Europa

Lover som forplikter næringslivet til å ta mer ansvar for menneskerettigheter er i vinden i Europa.

Storbritannia har sin Modern Slavery Acts om skal regulerer selskaps ansvar for moderne slaveri i sine leverandørkjeder og egen virksomhet.

Frankrike har sin aktsomhetslov som pålegger større selskap å gjøre aktsomhetsvurderinger, på bredden av menneskerettighetsbrudd i sin virksomhet.

Finlands regjering har erklært at de vil innføre en lov som ligner på den vi ber om i Norge.

I blant andre Sveits, Tyskland, Danmark og på EU-nivå er det lovende initiativ som ber om lovgivning som ber om obligatoriske sktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og miljø.