Norge må øke støtten til FNs Grønne Klimafond og FNs Tilpasningsfond

Rapporten anbefaler å øke støtten til klimatilpasning og framhever småbøndene og tilpasning i jordbruket. Foto: Unsplash

Norge må øke støtten til FNs Grønne Klimafond og FNs Tilpasningsfond

For å nå Parisavtalen må rike land øke klimabistanden til utviklingsland med 40 prosent de neste tre årene. I dag lanserte norske organisasjoner en rapport som viser hvordan det kan gjøres.

Viktig for å nå Parisavtalens mål

Skal Parisavtalen nås, må utviklingsland få midler til å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringene som allerede rammer dem. De rike landene i det globale nord må nå innfri sine løfter om å hjelpe utviklingsland med å utvikle seg uten store utslipp og tilpasse seg klimaendringene.

Verdens land har en lang vei å gå når det gjelder klimafinansiering. I Parisavtalen har de rike landene forpliktet seg til samlet å bidra med 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering. Dette målet skal øke fra 2025, men det er foreløpig ingen enighet om hvor høyt målet blir. ForUM mener Norge må være aktiv pådriver for en økning som tar verden i mål med klimamålene.


Les rapporten her


Ny rapport viser vei

I dag lanserer ForUM og en rekke medlemsorganisasjoner en ny rapport som viser hvordan Norge kan øke sitt bidrag til å løse klimakrisen gjennom internasjonale kanaler, og på den måten ta vår del av forpliktelsene. Rapporten er skrevet av Stockholm Environment Institute (SEI).

Rapporten foreslår noen strategiske valg som Norge kan gjøre for å øke klimafinansieringen frem mot 2030 på en effektiv og hensiktsmessig måte, balansert mellom finansiering av utslippskutt og tilpasning.

Mer penger, spesielt til tilpasning

Parisavtalen er tydelig på at det skal være en jevn balanse mellom finansiering til utslippskutt og klimatilpasning. Likevel gikk bare ni prosent av Norges klimafinansiering til klimatilpasning i 2018. Det er den laveste andelen sammenliknet med alle EUs medlemsland. Norge må både øke andelen til klimatilpasning og den totale summen som bevilges til klimafinansiering i utviklingsland.

I en tidligere rapport komSEI fram til at Norge bør øke støtten til 65 milliarder kroner årlig fram til 2030 for å ta vårt rettferdige ansvar for klimakrisa.

Rettferdig klimafinansiering

Klimafinansiering til utviklingsland blir i økende grad gitt som lån. Det er en utvikling rapporten stiller seg kritisk til. Det anbefales derfor at Norge støtter internasjonale organisasjoner som finansierer klimatilpasning og utslippskutt på andre og mer rettferdige måter.

Rapporten anbefaler at Norge særlig øker støtten til FNs Grønne Klimafond og FNs Tilpasningsfond. Andre klimafond er også nevnt. FNs utviklingsprogram støtter de mist utviklende landende å tilpasse seg klimaendringene, og rapporten anbefaler at Norge øker støtten til programmet for å styrke støtten til disse landende.

Småbønder i fokus

Det er viktig at klimafinansieringen også bygger kompetanse blant innbyggerne som er mest utsatt for klimaendringene. Rapporten fokuserer derfor blant annet på småbønder i utviklingsland, og anbefaler å støtte arbeid som muliggjør politisk engasjement hos bøndene, gode vurderinger av klimarisiko, myndiggjøring av kvinner, engasjement i privat sektor, og bedre bruk av klimainformasjon.

fundingwhatcounts2020-skjermbilde-rapportforside.png#asset:6867